main-logo
Home

Categorie item: NT2

NT2 examinering in VO

Examen Nederlands struikelblok voor nieuwkomersleerlingen Het aantal nieuwkomers in het Nederlandse onderwijs is de afgelopen jaren toegenomen en die trend zet door. In het voortgezet onderwijs zijn signalen dat leerlingen met een andere moedertaal dan Nederlands meer moeite hebben met het Centraal Examen (CE) Nederlands dan met andere vakken. Niet alleen vanwege de taal,…

lees meer

Beter beeld op taal

De overheid zet sterk in op het verminderen van taalachterstanden. In deze rapportage verkennen we het aanbod van taalonderwijs voor anderstaligen en hun deelname daaraan. Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal kan de participatie belemmeren. Dat is een van de redenen waarom inburgeraars, zowel asielzoekers met een status als andere nieuwkomers, verplicht worden zich…

lees meer

Buitenschools leren in het NT2 onderwijs

We zien dat er in de praktijk nog vaak een tamelijk smalle definitie van buitenschools leren wordt gehanteerd. Om die reden wordt het concept buitenschools leren in deze bundel eerst aan een nadere analyse onderworpen. Vragen als: In welke traditie valt het? Welke verwachtingen mag men koesteren? Welke effecten kunnen ermee bereikt worden? Wat…

lees meer

Docentcompetenties, Maatwerk, Intake, Taalcontact

Wat zijn succesfactoren in het Nt2-onderwijs? Vanaf 2008 werd daarnaar onderzoek uitgevoerd, op verzoek van het ministerie van VROM. Dit artikel is de eerste in een serie van drie waarin de factoren besproken zullen worden. De auteurs zullen in de drie artikelen telkens een aantal factoren uit de lijst toelichten en beschrijven wat zij…

lees meer

Deel deze pagina