main-logo
Home

Categorie item: Nieuwkomersonderwijs

Vluchtelingen en onderwijs

https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2020/02/Verhuizen-zonder-afscheid-1.pdfIn de afgelopen jaren kwamen er door oorlogsgeweld meer vluchtelingen naar Nederland dan voorheen. Hun perspectieven op betaald werk en volwaardige participatie in de samenleving zijn slecht. In dit advies buigt de Onderwijsraad zich over de vraag: hoe kan het onderwijs vluchtelingen beter op weg helpen? Hij richt zich daarbij op kinderen en volwassenen…

lees meer

No lost generation: Education for refugee children. A comparison between Sweden, Germany, The Netherlands and Turkey

This paper looks into differences across countries in both the opportunities and the blockades that school systems and legal regulations present. It will focus on institutional factors that influence the opportunities of refugee children in education on the macro, meso and micro level. This paper research into the effects of differences in the school…

lees meer

Perspectief van basisschoolleerkrachten op het onderwijs aan vluchtelingen- en/of asielzoekerskinderen in Nederland

Dit onderzoek richt zich op wat het voor leerkrachten betekent om les te geven aan asiel- en/of vluchtelingenkinderen. De factoren communicatie, instructie, sociaal-emotionele problematiek van leerlingen en de interpersoonlijke relatie tussen leerkracht en kind zijn als leidraad genomen. Aan de hand van de resultaten ontstaat er inzicht in de werkwijze van basisscholen en de…

lees meer

Organiseren van nieuwkomersonderwijs

Wat zijn de succesfactoren, de uitdagingen, de afspraken en ontwikkelingen in het regionaal organiseren van nieuwkomersonderwijs. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, kennis van beleid en wetenschappelijke inzichten brengt Sardes een publicatie die een langs breekt voor duurzame, regionale oplossingen op het gebied van nieuwkomersonderwijs. Daarnaast geeft de publicatie een beeld van…

lees meer

Verhuizen zonder afscheid

Verhuizingen hebben grote impact op kinderen. Het blijkt uit het verhaal van Sarah en Farid. En niet alleen voor de kinderen zelf; ook voor de andere kinderen en de docent van hun oude klas. Dit onderzoek heeft plaats gevonden naar aanleiding van een klacht over de verhuizing van twee kinderen door de DT&V en…

lees meer

Onderzoek naar taalbeleid aan nieuwkomers

Brecht Jelsma heeft in begin 2014 haar scriptie afgerond na haar BA aan de Universiteit van Utrecht. Het doel van het onderzoek was om het taalbeleid voor nieuwkomers in de basisschoolleeftijd in kaart te brengen op drie niveaus: Europees, Nederlands en gemeentelijk niveau.

lees meer

Competenties onderwijs aan nieuwkomers

In april 2012 heeft IVA (Eindhoven School of Education) in opdracht van LOWAN-PO onderzocht welke competenties leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders nodig hebben in het eerste opvang onderwijs. Dit onderzoek kan gebruikt worden voor kwaliteitszorg voor schoolbesturen (aannamebeleid en professionalisering), Inspectie (toezicht) en in de eerste plaats voor leerkrachten, interne begeleiders en schoolleiders.

lees meer

Onderwijskundig rapport nieuwkomers

Kinderen die vanuit het buitenland naar Nederland komen, moeten het eerste jaar dat ze in Nederland zijn een zo optimaal mogelijk onderwijstraject doorlopen. Dit is noodzakelijk omdat de nieuwkomers aansluiting moeten vinden bij hun leeftijdsgenoten. Het blijkt dat nieuwkomers tijdens hun eerste jaar in Nederland vaak van school wisselen. Een adequaat onderwijskundig rapport is…

lees meer

Onderzoek toegankelijkheid Nederlands onderwijs voor internationals

In dit onderzoek staan overwegingen en behoeften die internationals bij de schoolkeuze van hun kinderen hebben. Vooral wanneer het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd en wanneer men van plan is langer te blijven is het Nederlands onderwijs een aantrekkelijke optie voor hen.

lees meer

De school als doorgangshuis, omgaan met tijdelijke migratie in het onderwijs

In dit Working Paper wordt ingegaan op het komen en gaan van migrantenkinderen. De verblijfsduur van migranten in Nederland verschilt onderling sterk en is bovendien vaak onvoorspelbaar. Voor het onderwijs leidt deze mobiliteit tot onvoorspelbare zijinstroom en zijuitstroom van migrantenleerlingen. Steeds vaker fungeren scholen als een soort doorgangshuis voor een divers scala aan leerlingen.…

lees meer

Deel deze pagina