main-logo
Home

Categorie item: Nieuwkomersonderwijs

Taal en Teken

In talen zijn klanken verschillend van elkaar. Denk maar eens aan de Franse nasale klinkers en aan de in het Engels moeilijk uit te spreken ‘th’ in ‘the’ of in ‘these’. Klankonderwijs gaat vooraf aan woordenschatkennis of leren lezen. Nieuwkomers zouden altijd moeten beginnen met het leren van de klanken uit de Nederlandse taal.…

lees meer

Rijke Taal

Rijke taal gaat over taal- en leesdidactiek voor het basisonderwijs. Het slaat een brug tussen theorie en praktijk en laat je zien hoe je duurzaam, betekenisvol taal- en leesonderwijs geeft zodat elke leerling zijn taalbasis kan vergroten. De auteurs onderbouwen hun beweringen met wetenschappelijke bronnen. Rijke taal bevat geen traditionele verdeling in taaldomeinen, maar…

lees meer

Beginnende geletterdheid en alfabetisering bij anderstalige nieuwkomers

Stel je voor... Je verhuist naar een Arabisch land om er een opleiding te volgen. Je spreekt geen woord Arabisch en de mensen in je leeromgeving evenmin. In het begin kan je niks maken van wat je hoort en kan je de krulletjes en stipjes van het schrift helemaal niet ontcijferen. Hoe vergaat het…

lees meer

En nu in de rekentaal!

Hoe kunnen leerkrachten in meertalige basisschoolklassen leerlingen ondersteunen bij het leren van taal die nodig is voor rekenen-wiskunde? Deze vraag stond centraal in mijn promotieonderzoek. In dit onderzoek werd een repertoire van interactiestrategieën ontwikkeld waarmee leerkrachten vaktaalontwikkeling in de rekenles kunnen bevorderen. Met deze scaffolding-strategieën zetten leerkrachten de taalontwikkeling metaforisch gezien ‘in de steigers’.…

lees meer

Vertaalcirkel – werken aan begrip en inzicht

Leerkrachten constateren dat de CITO-toetsen rekenen voor veel leerlingen problemen opleveren. Zij zien vooral het talige karakter van deze toets als de oorzaak van deze problemen. De auteur, Ceciel Borghouts, van dit artikel gaat in op deze constatering en biedt leerkrachten een didactisch hulpmiddel: de vertaalcirkel. Zij beschrijft wat de vertaalcirkel is en hoe…

lees meer

Rekencoördinator deelt haar ervaring: rekenen met nieuwkomers

Rekenonderwijs aan nieuwkomers kent specifieke uitdagingen. Kinderen kunnen traumatische ervaringen hebben waardoor ze niet aan leren toekomen. De verschillen in vaardigheid zijn groot, bijvoorbeeld omdat kinderen in vluchtelingenkampen nauwelijks of geen onderwijs hebben genoten. Maar voor allen geldt dat de mate waarin ze de Nederlandse taal beheersen, van invloed is op hun begrip van…

lees meer

Onderzoek door Pharos over werken met meldcode bij nieuwkomersgezinnen

‘Een mentor van mijn school belde een ouder op, want zijn kind had geen huiswerk gemaakt. En die ouder zegt: “Het is goed dat u dat zegt, ik zal mijn kind een klap geven als hij thuis komt.” Waarop mijn collega zegt: “Nee, geen klap geven, dat mag niet in Nederland!” Waarop die meneer…

lees meer

Hoe zeggen we dit in de rekenles

Tijdens een rekeninstructie is voordoen-nadoen meestal niet de beste manier om de leerlingen aan het denken te zetten, behalve als het gaat om de taal die nodig is om te leren rekenen. Systematische aandacht voor reken-wiskundetaal is geen luxe, maar bittere noodzaak om kinderen te leren rekenen, bepleiten de auteurs van dit artikel. Zij…

lees meer

Nieuwkomers in het PO en VO, doelgroepenonderzoek

De groep nieuwkomersleerlingen in Nederland is heterogeen van samenstelling. Alhoewel er verschillende nieuwkomersvoorzieningen zijn, starten veel nieuwkomers op een reguliere school. Op een reguliere school is veel behoefte aan expertise waarbij meer samenwerking en kennisdeling met nieuwkomersvoorzieningen bevorderlijk zouden zijn.

lees meer

Beter rekenen door te tekenen

In het huidige realistische rekenonderwijs in Nederland zijn veel rekenopgaven verpakt in een talige context. Dat maakt voor een deel van onze leerlingen rekenen extra lastig. Zouden wij hen dezelfde opgaven als kant-en-klare som voorleggen, dan is de kans dat ze tot een juiste oplossing komen veel groter. In het geval van een talige…

lees meer

Deel deze pagina