main-logo
Home

Vakgebied item: NT2 Luisteren

Werken met rijke teksten in het nieuwkomersonderwijs

Gratis te downloaden en speciaal voor het nieuwkomersonderwijs ontworpen lessen rondom rijke teksten. Door langere tijd over deze teksten te werken, ontwikkelen leerlingen effectief Nederlandse taal in een betekenisvolle context. Elke tekst heeft een krachtig lesconcept dat uitgaat van 10 principes die in samenhang met elkaar tot effectief taalonderwijs leiden. De principes zijn: reik…

lees meer

Luister en spreek

Wil je je leerlingen laten oefenen met luisteren en spreken maar heb je geen tijd om ze allemaal directe feedback te geven? Laat ze dan zelfstandig aan de slag gaan met Luister en spreek! Luister en spreek biedt een groot aantal alledaagse dialogen waarmee uitgebreid geoefend wordt: luisteren, lezen, vertalen, nazeggen en dan oefenen.…

lees meer

Praat je mee?

Met TaalCompleet Praat je mee? help je jouw leerlingen toewerken naar praktische doelstellingen. In Praat je mee? ligt de nadruk op het activeren, participeren en de zelfredzaamheid van de leerling. Hierbij wordt géén gebruik gemaakt van het schrift. Met deze activerende, blended-learning methode werk je aan: - spreekvaardigheid van niveau 0 naar A1 -…

lees meer

Welkom in Nederland

In Welkom in Nederland maken anderstaligen kennis met de Nederlandse maatschappij en kunnen ze zich voorbereiden op het onderdeel ‘Kennis van de Nederlandse maatschappij’ (KNM) van het inburgeringsexamen. Ook wordt er geoefend voor de onderdelen Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven van het Inburgeringsexamen op niveau A2. Welkom in Nederland is een duidelijke, laagdrempelige methode,…

lees meer

Taal voor jou – oftewel ff naar 2F

De opzet is modulair, in die zin dat de docent bepaalt welke diagnostische toetsen hij de leerling aanbiedt. Leerlingen en hun docenten hebben steeds inzicht in de voortgang. Taal voor jou is adaptief. Leerlingen maken tien diagnostische toetsen om te bepalen op welke onderdelen van de taalvaardigheid ze een achterstand hebben. Aan de hand…

lees meer

NT2taalmenu.nl

Een gratis website, gemaakt door docenten NT2. Er zijn voor alle onderdelen NT2 van A1 tot B2 oefeningen.

lees meer

ABC-doe je mee?

Basiscursus Nederlands voor beginners en laag-opgeleide anderstaligen. NT2-methode voor gealfabetiseerde anderstaligen die nog geen voorkennis van het Nederlands hebben. Aan de hand van liedjes wordt de luistervaardigheid getraind. De cursus is speciaal ontwikkeld met aandacht voor de eisen die worden gesteld aan aspirant inburgeraars die in het buitenland de inburgeringstoets moeten afleggen. Bevat geen…

lees meer

Schrijven op B1

Schrijven op B1 geeft inzicht in het onderdeel schrijven van het Staatsexamen NT2 programma I. Zo weet je na het doorlopen van dit boekje welke teksten er worden aangeboden, welk type vragen er worden gesteld, welke taken er moeten worden uitgevoerd én hoe je dit het beste kan doen. Schrijven op B1 bevat uitgebreide…

lees meer

Anders nog iets?

Liedjes voor wie Nederlands leert. Met muziek kan op een aangename manier iets van taal worden geleerd. Naast typische NT2-onderwerpen als kennismaken, de familie en het weer zijn er ook liedjes gebaseerd op ervaringen en onderwerpen aangedragen door de cursisten zelf. Het materiaal bestaat uit 14 liedjes en 14 lessen en elke les bevat…

lees meer

Deel deze pagina