main-logo
Home

Vakgebied item: Maatschappijoriëntatie / Burgerschap

Wijzer in de Liefde

Het landelijk draaiboek Wijzer in de Liefde is een methode om jeugdige asielzoekers en nieuwkomers kennis en vaardigheden aan te leren op het terrein van seksualiteit. Wijzer in de Liefde is ontwikkeld voor jongeren en jong volwassenen die niet gewend zijn om over seksualiteit te praten. In het draaiboek zijn 9 thema’s beschreven. O.a.…

lees meer

Kies 1

Regulier lesmateriaal voor de vakken loopbaan en burgerschap en maatschappijleer. Kies is een praktische methode burgerschap waarin meningsvorming, eigen ervaringen, interactie en afwisselende opdrachten centraal staan. In de methode komen de thema’s Kiezen, Geld, Samenleven, Media, Veiligheid, Gezondheid, Politiek, Relaties en seks, Werk aan bod. Kies 1 bestaat uit een leerwerkboek en een digitaal…

lees meer

Bagage

Kennis van de Nederlandse samenleving. Met Bagage maken inburgeraars kennis met Nederland aan de hand van tien thema’s. De lesstof richt zich op alle eindtermen van het onderdeel KNS van het inburgeringsexamen. Elk hoofdstuk bevat twee soorten vragen: vragen die de cursisten zelfstandig kunnen beantwoorden en vragen waarover ze met de groep kunnen discussiëren.…

lees meer

Welkom op School

De vernieuwde mentormethode en lessen relaties en seksualiteit voor nieuwkomers. Bram Tuk van Pharos en Milleke de Neef van Rutgers WPF schreven de methode die bestaat uit een docentenhandleiding en een leerlingenwerkboek. Sociale vaardigheden, discriminatie, kinderrechten, relaties en seksualiteit komen aan bod maar het is zeker ook een naslagwerk voor docenten in zowel de…

lees meer

Deel deze pagina