main-logo
Home

Vakgebied item: Verzorging / Biologie

Makkelijk lezen boeken

Uitgever Eenvoudig Communiceren biedt veel lees- en leerboeken op het niveau van 0 naar A2 en van A2 naar B1 of 1F. Series op NT2 niveau, ook op thema's voor  bijvoorbeeld LOB en geschiedenis.  

lees meer

WisMon WisTaal natuurkunde vaktaal havo/vwo

Tijdens Nederlandse les komen begrippen zoals ´construeren´ of ´normaalkracht´ niet langs. Deze heb je wel nodig om natuurkunde in het Nederlands te begrijpen. WisTaal natuurkunde ondersteunt je bij het maken van jouw natuurkunde. Natuurkunde is een talig vak. Kennis van de vaktaal, het kunnen omgaan met leesteksten en goed de vraag begrijpen, zijn belangrijk…

lees meer

Zanzu.nl

Dit is een website voor vluchtelingen en nieuwkomers over seksualiteit en seksuele gezondheid, de Nederlandse wet- en regelgeving op dat terrein en de relevante hulp- en dienstverlening. Door gebrekkige kennis lopen asielzoekers en migranten grote risico’s in seksuele gezondheid. De informatie is cultuur sensitief ingericht. Zanzu.nl is in 16 geschreven en deels ook gesproken…

lees meer

Voorlichting en lesmateriaal over gezondheidszorg

Pharos heeft ten behoeve van voorlichting aan vluchtelingen en laaggeletterden een website waarop ook lesmateriaal voor verzorging en maatschappelijke oriëntatie te vinden is. Onderwerpen als: wie helpt mij als ik ziek ben, gezondheidszorg in Nederland, het lichaam, de puberteit, relaties, vruchtbaarheid, diabetes, zwangerschap, opvoeding, anti-conceptie en soa, giftige stoffen in huis, etc. Maar ook…

lees meer

Roan gaat te ver

De zestienjarige Roan houdt van uitgaan en meiden versieren. Zijn vriend Kai is al vaak met een meisje naar bed geweest. Roan heeft nog niet vaak met een meisje gevreeën. Op een dag ontmoet hij Ilse bij het uitgaan. Hij moet de hele week aan haar denken en de volgende keer hebben ze bij…

lees meer

Gezond bezig met taal

Het thema van alle dertig hoofdstukken in dit boek is gezondheid. Je leest over kleine en grote ziektes, en over het voorkomen ervan. Sommige ziektes kun je niet voorkomen. Maar door gezond te leven kun je wel een hoop andere kwalen voorkomen. In het werkboek staan bij iedere leestekst vragen en opdrachten om begrijpend lezen te stimuleren. Deze opdrachten, taalniveau A2 en…

lees meer

Wijzer in de Liefde

Het landelijk draaiboek Wijzer in de Liefde is een methode om jeugdige asielzoekers en nieuwkomers kennis en vaardigheden aan te leren op het terrein van seksualiteit. Wijzer in de Liefde is ontwikkeld voor jongeren en jong volwassenen die niet gewend zijn om over seksualiteit te praten. In het draaiboek zijn 9 thema’s beschreven. O.a.…

lees meer

Project S. Relationele en seksuele vorming voor minderjarige anderstaligen

Het Project S is ontwikkeld voor OKAN – Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers in België, maar het is ook voor vele andere groepen geschikt. De doelstelling is de overbrugging van de vaak aanwezige taal- en cultuurkloof specifi ek omtrent relationele en seksuele vorming. Methodieken werden uitgedacht, uitgeprobeerd, herzien of herkaderd naar de doelgroepen toe. De boodschap…

lees meer

Welkom op School

De vernieuwde mentormethode en lessen relaties en seksualiteit voor nieuwkomers. Bram Tuk van Pharos en Milleke de Neef van Rutgers WPF schreven de methode die bestaat uit een docentenhandleiding en een leerlingenwerkboek. Sociale vaardigheden, discriminatie, kinderrechten, relaties en seksualiteit komen aan bod maar het is zeker ook een naslagwerk voor docenten in zowel de…

lees meer

Deel deze pagina