main-logo
Home

Vakgebied item: Wereldoriëntatie

NT2-Cahier Projectmatig werken in het NT2 onderwijs

In de NT2-les zijn taalprojecten zowel een inspirerende afwisseling met de methodische benadering, als een verrijkende aanvulling daarop. Terwijl bij een methodische aanpak de geordende leerstof centraal staat in de les, ligt de focus bij een projectmatige benadering bij de taalleerder zélf. Haar of zijn leerwensen worden bepaald door de struikelblokken die zich voordoen…

lees meer

Kidsweek in de Klas

Kidsweek is een wekelijkse krant met nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Bij de krant zit een kerndoeldekkende methode begrijpend lezen voor groep 4 tm 8 met wekelijks nieuw lesmateriaal. Daarnaast worden bij de digitale methode Wereld & Taal de (kern)doelen van wereldoriëntatie en taal geïntegreerd aangeboden aan de hand van…

lees meer

Van Sinterklaas tot Suikerfeest

In het boek Van Suikerfeest tot Sinterklaas worden alle belangrijke feesten die in Nederland voorkomen, besproken. Elke feestdag is op een aparte spread in makkelijk leesbaar Nederlands uitgelegd, geïllustreerd en toegelicht. De teksten zijn zeer geschikt als oefening in begrijpend lezen, terwijl de lezer tegelijkertijd kennis van de maatschappij opdoet. Taalniveau net onder A2. Moeilijke woorden zijn gemarkeerd en…

lees meer

Welkom in Nederland

Toen de vluchtelingenstroom zo’n 2 jaar geleden op gang kwam, stelde ik, zelf moeder van twee opgroeiende kinderen, me voor wat dat vooral voor kinderen moest betekenen. Ineens zit je in een land waar alles anders is: het weer, het eten, de taal, de feesten, noem maar op. Wat zou het dan geweldig zijn als je van je Nederlandse leeftijdgenootjes…

lees meer

Vertelkunst voor de Internationale Schakelklas

In samenwerking met het Verhalenhuis Belvedere en de school RVC de Hef is het educatief product ‘Vertelkunst voor de Internationale Schakelklas' ontwikkeld. Met dit product is er een nieuw soort kunst geïntroduceerd in het ISK onderwijs - namelijk de Vertelkunst. Vertelkunst is het beeldend oraal vertellen van verhalen. Vertelkunst is relevanter dan het huidige…

lees meer

Verbindende waarden Multiculturele begeleiding in het basisonderwijs

Hoe kan een gemengde basisschool universele waarden inzetten om haar rijkdom aan culturen te verbinden? Waar kun je op letten als je, als leraar, communiceert met anderstalige ouders? Hoe stem je het pedagogisch schoolklimaat af op de verschillende culturen in de groep? Wat zijn de basisbehoeften van kinderen uit sociaal zwakkere wijken? Hoe kunnen…

lees meer

Deel deze pagina