Zorg

 Augeo e-learning cursus VO ‘Steun bieden vluchtelingenjongeren’

In de gratis online cursus van Augeo ‘Steun bieden aan vluchtelingenjongeren’ voor het VO leer je over stress bij vluchtelingenjongeren en hoe de natuurlijke veerkracht van jongeren kan worden bevorderd. Zodat jongeren zich weer veilig voelen en weer kunnen leren. De e-learning bestaat uit verschillende onderdelen die flexibel en separaat van elkaar kunnen worden gevolgd. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met experts van Pharos, Stichting Centrum’45 en klinisch psycholoog Leony Coppens. Ook LOWAN-vo en ervaren docenten van ISK’s hebben bijgedragen met hun expertise.
LOWAN-vo beveelt deze cursus aan voor iedereen die op een ISK en in het regulier VO en MBO werkt.
icon-purple-news Website LOWAN met meer informatie
rekentool Lowan Augeo flyer (pdf)

Omgaan met jonge Eritrese vluchtelingen

Een aanrader voor op school of in het (regionale) netwerk! Op de studiedagen van LOWAN-vo 2017 en 2018 werd zijn presentatie door deelnemers met een buitengewoon hoge 8,8 beoordeeld. “Hij heeft me daadwerkelijk tools gegeven om beter met de doelgroep Eritrese jongeren om te gaan. Het was echt een mindset die ik meteen in praktijk kan brengen”.
icon-purple-news 
Website LOWAN met meer informatie
 
Website Binyam Andebrhan

Syrische leerlingen in de klas

Op de studiedag van LOWAN-vo 2018 gaf Rabie Al Noaimy een workshop. Rabie is onderwijspsycholoog en kwam als vluchteling naar Nederland. Hij werkt bij Sovee en ondersteunt scholen, organisaties en gemeente lokaal. Hij was als sleutelpersoon ook bij Pharos betrokken. LOWAN-vo onderzoekt met hem en Pharos de mogelijkheden naar een gerichte aanpak van Syrische leerlingen in de ISK (en het regulier onderwijs) in heel Nederland. Na de zomer wordt meer informatie hierover verwacht. De workshop is te bekijken via onderstaande link.
Bekijk de workshop video-opname op YouTube LOWAN

Omgaan met lastige leerlingen op de ISK

Binnen de ISK is de diversiteit in ondersteuningsbehoeften van leerlingen toegenomen. Binnen de ISK ervaart men een toename van leerlingen met lastig gedrag. Pharos biedt een training op de ISK van 3 bijeenkomsten van 2,5 uur. Er wordt ingegaan op de theoretische achtergronden van gedrag en het handelingsrepertoire wordt vergroot zodat je een meer passende aanpak kunt bieden.
icon-purple-file Pharos-Omgaan met gedragsproblemen op de ISK (pdf)
icon-purple-news Website Pharos advies en training nieuwkomers onderwijs

Training ‘Wij-zij-denken en extreem gedrag in de school’

Omgaan met deze spanningen is niet gemakkelijk, ook niet voor docenten. Juist bij spanningen is het echter belangrijk dat onderwerpen die leerlingen bezighouden, zoals de aanslagen in Brussel, Parijs, Londen en Barcelona, besproken worden. Hoe doe je dat zonder dat ‘de bom barst’? Om scholen bij deze uitdagingen te ondersteunen en te trainen, heeft Stichting School & Veiligheid samen met de Expertise-unit Sociale Stabiliteit, in opdracht van het Rijk, een onderwijsaanpak ontwikkeld, bestaande uit training op maat en begeleiding. De training is ook geschikt voor ISK’s en is kosteloos beschikbaar.
icon-purple-file Training wij-zij-denken en extreem gedrag in de school (pdf)
icon-purple-news Website voor meer informatie

Cursus ‘Begeleiden van leerlingen met een vluchtelingachtergrond’

Het Seminarium voor Orthopedagogiek heeft drie lesbijeenkomsten, in verschillende lesplaatsen, ontwikkeld met achtergronden en praktijkervaringen, zodat de eerste stappen op weg naar een goede begeleiding van leerlingen met een vluchtelingachtergrond gezet kunnen worden.
Over taalverwerving, meertaligheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, trauma en veerkracht.
icon-purple-news Informatie en aanmelden Hogeschool Utrecht

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.