NT2

ITTA verzorgt scholing NT2 voor ISK-docenten en docenten/coördinatoren regulier VO

Lesgeven in de ISK vraagt veel van docenten. Zo moet u kunnen inspelen op grote verschillen tussen leerlingen, zowel in taalniveau, achtergrond als competenties. Daarnaast moet u kunnen omgaan met een constante instroom van leerlingen. Met een scholing van het ITTA (Universiteit van Amsterdam) breidt u uw NT2-kennis uit, maakt u kennis met de nieuwste inzichten uit het vakgebied en past u deze toe in uw eigen lespraktijk. Maar ook het regulier VO krijgt steeds vaker te maken met instroom van NT2 leerlingen. Het ITTA biedt een traject met visie en begeleiding in een plan van aanpak.
1. Korte opleiding NT2 voor ISK-docenten
2. Scholing NT2 voor vakdocenten in de ISK
3. Werken met een verlengde intake
4. Werken met uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK
NT2 trainingen voor het regulier onderwijs:
1. NT2 beleid in de praktijk: NT2-leerlingen in het reguliere vo en mbo
2. O jee, een NT2-er in de klas! Scholing voor docenten in het reguliere vo
3. Scholing NT2 voor MBO-docenten
Meer informatie over een passend scholingstraject: Lies Alons

Training Leerlijn Alfabetisering ISK

In 2019 kunnen docenten in de ISK een training volgen in het gebruik van de leerlijn, de doelen, uit welke stappen en onderdelen een succesvol alfatraject bestaat en welke werkvormen en materialen daarbij passen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: het werken aan spreek- en luistervaardigheid en lees- en schrijfvaardigheid. Daarbij is er aandacht voor hoe je snel van start gaat in de alfaklas, hoe je kunt differentiëren en hoe je leerlingen zelfstandig kunt leren werken. Het is een praktische training, waarin ruimte is voor het delen van ervaringen. Het betreft 2 dagdelen in diverse regio’s.
icon-purple-news Meer informatie training Leerlijn Alfabetisering

Het ITTA biedt korte cursussen voor ISK-docenten

Het ITTA verzorgt verschillende kortere cursussen voor ISK-docenten of coördinatoren. Daarbij wordt gewerkt aan de nodige kennis en praktische vaardigheden rondom een specifiek thema. Organiseert u een cursus incompany, dan passen wij deze aan uw wensen en specifieke onderwijssituatie aan.
1. Werken aan leessucces
2. Werken aan woordenschat
3. Een leerlijn voor de alfaklas
Meer informatie over de cursussen in de ISK: Lies Alons

Training voor ISK: klassenmanagement en differentiatie

Speciaal voor ISK-docenten biedt de Vrije Universiteit Amsterdam een training aan over de kernaspecten van klassenmanagement en differentiatie, verrijkt met inzichten uit het NT2-onderwijs. De trainers combineren wetenschappelijke inzichten met praktijkervaringen. Tijdens de vier interactieve bijeenkomsten brengen deelnemers zelf casussen in, waardoor de opgedane kennis direct is toe te passen in de groep.
Nieuws Lowan Meer informatie over training voor ISK

 VU biedt korte trainingen NT2

Versterk je competenties als NT2-docent met het vernieuwde VU-NT2 opleidings- en trainingsprogramma! Kom kennis opdoen, praat bij over de nieuwste ontwikkelingen en wissel ervaringen uit met vakgenoten. Of doe mee met een interactief webinar. Voor docententeams bieden we maatwerk en incompanytrainingen.
Specialist alfabetisering NT2
Leren observeren
3 Praktijkgericht leren
4 Grammatica Light
5 Spreekvaardigheid
6 Uitspraak
7 Interculturele competenties
De webinars zullen op de website van LOWAN bij de Agenda opgenomen worden.

CED Groep biedt cursussen aan voor ISK en VO

Cursussen voor docenten en coördinatoren die lesgeven aan nieuwkomers, zowel in de ISK als in het regulier VO en MBO.
icon-purple-news Schrijfvaardigheid ISK route 3 leerlingen gericht op uitstroom
icon-purple-news Vakoverstijgend werken in de ISK
icon-purple-news Aan de slag met woordenschat in regulier VO
icon-purple-news Basiscursus taalcoordinator in regulier VO
icon-purple-news Training docenten VO taalgericht vakonderwijs
icon-purple-news Training docenten mbo taalgericht vakonderwijs

Hogeschool Utrecht biedt NT2 ondersteuning ISK’s

De HU biedt diverse professionaliseringstrajecten voor de ISK en NT2-docenten aan:
1. Begeleiding op maat NT2 voor ISK teams
2. Module NT2 voor startende ISK-docenten
3. Postbachelor opleiding docent NT2
4. Taalgerichte didactiek voor vakdocenten ISK / docenten VO
5. Master SEN – Expert in Nieuwkomersonderwijs: begeleiden van leerlingen met een vluchtelingenachtergrond
rekentool Lowan Aanbod HU (pdf)
rekentool Lowan Specialist Expert in Nieuwkomersonderwijs (pdf)

(Na-)scholingsaanbod Radboud in’to Languages

Bent u NT2-docent of hebt u veel te maken met anderstalige leerlingen? Radboud in’to Languages is al jaren gespecialiseerd in scholing van docenten NT2 en biedt u een ruim aanbod nascholingscursussen. Alle cursussen worden geleid door NT2-docenten van Radboud in’to Languages zelf. Ieder geeft scholing in zijn of haar specialisme.
icon-purple-news Radboud into languages NT2

Introductiecursus NT2 voor VO en MBO, Post-HBO cursus Fontys

Deze cursus wijst je de weg om anderstalige nieuwkomers (neveninstromers) en taalzwakke leerlingen (onderinstromers) ondersteuning te bieden. In 5 bijeenkomsten van 3 uur worden diverse materialen en middelen aangereikt die gehanteerd kunnen worden in de praktijk. Aan bod komen o.a. woordenschat, klankvorming, woord- en zinsvorming en mondelinge taalvaardigheid. Deze vaardigheden zijn nodig om lessen in begrijpend lezen en zaakvakken te kunnen volgen. Ook het bieden van een veilige sfeer en het omgaan met psychosociale problematiek komt aan de orde.
rekentool Lowan Fontys Introductiecursus NT2 2019-2020 (pdf)
Nieuws Lowan Website Fontys

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.