NT2

ITTA verzorgt scholing NT2 voor ISK-docenten en docenten/coördinatoren regulier VO

Lesgeven in de ISK vraagt veel van docenten. Zo moet u kunnen inspelen op grote verschillen tussen leerlingen, zowel in taalniveau, achtergrond als competenties. Daarnaast moet u kunnen omgaan met een constante instroom van leerlingen. Met een scholing van het ITTA (Universiteit van Amsterdam) breidt u uw NT2-kennis uit, maakt u kennis met de nieuwste inzichten uit het vakgebied en past u deze toe in uw eigen lespraktijk. Maar ook het regulier VO krijgt steeds vaker te maken met instroom van NT2 leerlingen. Het ITTA biedt een traject met visie en begeleiding in een plan van aanpak.
1. Korte opleiding NT2 voor ISK-docenten
2. Scholing NT2 voor vakdocenten in de ISK
3. NT2 beleid in de praktijk: NT2-leerlingen in het reguliere vo en mbo
4. O jee, een NT2-er in de klas! Scholing voor docenten in het reguliere vo
Meer informatie over een passend scholingstraject: Lies Alons

Het ITTA biedt korte cursussen voor ISK-docenten

Het ITTA verzorgt verschillende kortere cursussen voor ISK-docenten of coördinatoren. Daarbij wordt gewerkt aan de nodige kennis en praktische vaardigheden rondom een specifiek thema. Organiseert u een cursus incompany, dan passen wij deze aan uw wensen en specifieke onderwijssituatie aan.
1. Expertscholing voor ervaren ISK-docenten
2. Alfabetisering in de ISK
3. Werken aan leessucces
4. Werken aan woordenschat
5. Werken met uitstroomprofielen en leerlijnen
Meer informatie over de cursussen in de ISK: Lies Alons

CED Groep biedt cursussen aan voor ISK en VO

Cursussen voor docenten en coördinatoren die lesgeven aan nieuwkomers, zowel in de ISK als in het regulier VO en MBO.
icon-purple-news Schrijfvaardigheid ISK route 3 leerlingen gericht op uitstroom
icon-purple-news Vakoverstijgend werken in de ISK
icon-purple-news Aan de slag met woordenschat in regulier VO
icon-purple-news Basiscursus taalcoordinator in regulier VO
icon-purple-news Training docenten VO taalgericht vakonderwijs
icon-purple-news Training docenten mbo taalgericht vakonderwijs

Hogeschool Utrecht biedt NT2 ondersteuning ISK’s

De HU biedt diverse professionaliseringstrajecten voor de ISK en NT2-docenten aan:
1. Begeleiding op maat NT2 voor ISK teams
2. Module NT2 voor startende ISK-docenten
3. Postbachelor opleiding docent NT2
4. Taalgerichte didactiek voor vakdocenten ISK / docenten VO
5. Master SEN – Expert in Nieuwkomersonderwijs: begeleiden van leerlingen met een vluchtelingenachtergrond
rekentool Lowan Aanbod HU (pdf)
rekentool Lowan Specialist Expert in Nieuwkomersonderwijs (pdf)

(Na-)scholingsaanbod Radboud in’to Languages

Bent u NT2-docent of hebt u veel te maken met anderstalige leerlingen? Radboud in’to Languages is al jaren gespecialiseerd in scholing van docenten NT2 en biedt u een ruim aanbod nascholingscursussen. Alle cursussen worden geleid door NT2-docenten van Radboud in’to Languages zelf. Ieder geeft scholing in zijn of haar specialisme.
icon-purple-news Radboud into languages NT2

Introductiecursus NT2 voor VO en MBO, Post-HBO cursus Fontys

Op 4 leslocaties worden in 5 bijeenkomsten van 3 uur diverse materialen en middelen aangereikt die gehanteerd kunnen worden in de praktijk. Aan bod komen o.a.: een veilig pedagogisch klimaat, NT2 principes en didactiek, woordenschatverwerving, woord- en klankvorming.
icon-purple-news Fontys aanbod

Masterclasses op de VU Amsterdam

Wilt u zich blijven ontwikkelen als taaldocent? Hecht u veel waarde aan theoretische onderbouwing en diepgang, maar bent u ook op zoek naar praktische tips en handvatten? Geef uw lespraktijk een nieuwe impuls met het masterclassprogramma van VU-NT2. Het concept is beproefd: in een mix van input, verwerking en toepassing voor de eigen lessituatie worden de thema’s uitgediept. U gaat altijd actief aan de slag. Onze trainers zijn vakspecialisten en hebben jarenlang ervaring als docent.
icon-purple-news Masterclasses aanbod VU Amsterdam

Contactgegevens VO

Reacties zijn gesloten.