Professionalisering

Lesgeven in de ISK kent een grote dynamiek en hectiek en vraagt veel van docenten. U moet kunnen inspelen op grote verschillen tussen leerlingen, zowel in taalniveau, achtergrond als competenties en kunnen omgaan met een constante in- en uitstroom van leerlingen. Door ervaring gaat u expertise opbouwen, maar dat kan zeker ook ingevuld worden door trainingen en cursussen van experts.
U vindt hier het scholingsaanbod gericht op professionalisering van de ISK-docent, met daarbij een onderscheid gemaakt in NT2 en Zorg.
NT2 omvat niet alleen alles op het gebied van de kerntaak van de ISK, het aanleren van Nederlands als tweede taal, maar ook het brede vakkenpakket conform de uitstroomprofielen en leerlijnen.
Zorg biedt meer handvatten voor het omgaan en ondersteunen van vluchtelingenjongeren, specifieke doelgroepen en gedrag op school.

Contactgegevens VO

Reacties zijn gesloten.