Professionalisering

Lesgeven in de ISK kent een grote dynamiek en hectiek en vraagt veel van docenten. Je moet kunnen inspelen op grote verschillen tussen leerlingen, zowel in taalniveau, achtergrond als competenties en kunnen omgaan met een constante in- en uitstroom van leerlingen. Door ervaring ga je expertise opbouwen, maar dat kan zeker ook ingevuld worden door trainingen en cursussen van experts.

Scholingsaanbod

Je vindt hier het scholingsaanbod gericht op professionalisering van de ISK-docent, met daarbij een onderscheid gemaakt in NT2 en Zorg.
NT2 omvat niet alleen alles op het gebied van de kerntaak van de ISK, het aanleren van Nederlands als tweede taal, maar ook het brede vakkenpakket conform de uitstroomprofielen en leerlijnen.
Zorg biedt meer handvaten voor het omgaan en ondersteunen van vluchtelingenjongeren, specifieke doelgroepen en gedrag op school.

Benoembaarheid PABO-ers in VO-ISK

In de “Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo” worden PABO-gediplomeerden in de ontheffingstabel (bijlage 1 in de beleidsregel) specifiek genoemd. Met deze ontheffing kan men met een PABO-diploma en aanvullende scholing op NT2 benoemd worden voor het lesgeven aan nieuwkomers in de ISK.
Nieuws Lowan Website LOWAN nieuwsartikel
rekentool Lowan Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo (pdf)

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.