Netwerk

Regionale netwerken

Op dit moment zijn er enkele regionale netwerken van ISK’s, zoals:
– Netwerk van het Noorden (Groningen-Friesland-Drenthe)
– Netwerk deel Overijssel/Gelderland
– Netwerk Zuid-oost Brabant/Limburg
– Netwerk Utrecht/Leiden e.a.
LOWAN streeft er naar om deze in heel Nederland te hebben. Fura Grol gaat hiermee de komende maanden aan de slag. Wil je graag meewerken/meedenken? Meld je dan bij Fura.

Beroepsvereniging docenten NT2

De beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal heeft een competentieprofiel Docent NT2 ontwikkeld. Het doel is om het competente NT2 docentschap te bevorderen en te beschermen. Regelmatig worden conferenties en studiedagen georganiseerd. Er is nu ook een werkgroep van ISK-NT2 docenten.
icon-purple-file Competentieprofiel_Docent_NT2 (pdf)
icon-purple-news Website beroepsvereniging NT2

Contactgegevens

Reacties zijn gesloten.