Leerlijnen

foto-omslag-boekje-leerlijnenHet ministerie van OCW heeft LOWAN en het ITTA UvA gevraagd om standaarden te formuleren die richting moeten geven aan het onderwijsaanbod aan nieuwkomers. In een project hebben we met een aantal scholen samen gewerkt.
De beoogde eindniveaus worden vastgesteld, oftewel de uitstroomprofielen en wat er nodig is om het gewenste eindniveau te behalen. Na een verlengde intake worden leerlingen aan een leerlijn gekoppeld.
Analfabeten en andersalfabeten moeten eerst gealfabetiseerd worden in het westers schrift voordat ze in een leerlijn uitstroomprofielen geplaatst kunnen worden. Een aparte Leerlijn Alfabetisering in de ISK is in 2019 ontwikkeld.
Een boekje met een globaal overzicht van de uitstroomprofielen en daarop gebaseerde leerlijnen en NT2 streefniveaus is hier te downloaden.
icon-purple-file Boekje Leerlijnen LOWAN-ITTA

Uitstroomprofielen

Uitstroomprofielen-ISK

De leerlijnen bestaan uit:
• Streefdoelen NT2 in termen van het Raamwerk NT2 (ERK/CEF)
• Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in lessen
• Schets van het onderwijsprogramma, fases en vakken, lessentabel
• Didactische aanpak
• Toetsing (i.s.m. Bureau ICE en elders op website)
• Lesmaterialen zijn te vinden in de databank op deze site

Streefdoelen NT2

Er zal voortdurend doorontwikkeld worden, ook in 2018.  Zo is er in 2017 een voorbeeld- lessentabel toegevoegd aan de schets van het onderwijsprogramma wat bij elk profiel staat en is in 2018 de verlengde intake beoordeeld en doorontwikkeld.
Het ITTA werkt nu aan de doelen voor de andere vakken, we zullen hier ook een klankbordgroep voor instellen.
Reacties en feedback zijn welkom, mail naar LOWAN-vo.

Contactgegevens VO

Presentatie Lies Alons


Bekijk de video over Leerlijnen in de ISK

studiedag LOWAN-vo 11 april 2016

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.