Nieuws

LOWAN-vo attendeert op

LOWAN-vo attendeert op

Kenniskring NT2 leesproblemen en dyslexie Deze kenniskring is, op initiatief van LOWAN-vo, nu al enkele malen bij elkaar gekomen. Het gemak waarmee leerlingen in de ISK leren lezen kan per leerling sterk verschillen, dat kan elke ISK-docent wel beamen. We zien in de praktijk dat een kleine groep leerlingen moeite blijft houden met het technische [...]

Lees meer 28 oktober 2019
Alfabetiseringstoetsen voor ISK

Alfabetiseringstoetsen voor ISK

Cito heeft speciaal voor de ISK alfabetiseringstoetsen ontwikkeld. De toetsen zijn tot stand gekomen op basis van onderzoek en in samenwerking met Alfa-docenten en deskundigen. Met de Alfa-toetsen kan het ontwikkelingsniveau van leerlingen onafhankelijk getoetst worden. In de Instap-, Voortgangs- en Niveautoets A1 worden lezen en schrijven apart getoetst en is er aandacht voor zowel [...]

Lees meer 24 oktober 2019
Lessenserie mediawijsheid en beeldgeletterdheid voor ISK

Lessenserie mediawijsheid en beeldgeletterdheid voor ISK

Het werken met media blijkt een uitstekende vorm om op nieuwe manieren te werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling van jonge nieuwkomers. In deze lessenserie hanteren we het principe dat je echt kritisch naar de betekenis van mediaproducten leert kijken als je het maakproces zelf doorloopt en overziet. Docenten laten in vijf modules leerlingen een [...]

Lees meer 24 september 2019
Video’s beschikbaar bij handreiking NT2

Video’s beschikbaar bij handreiking NT2

O jee, een NT2-leerling in de klas! Nu video's beschikbaar om bij deze handreiking te gebruiken, voor professionalisering en training maar ook bij samenwerking ISK en regulier onderwijs.  Leerlingen die vanuit de ISK het reguliere onderwijs instromen, zitten nog midden in hun tweedetaalverwervingsproces. In de ISK is een goede basis gelegd voor het Nederlands, binnen [...]

Lees meer 23 september 2019
Aanbod LOB-training in regio

Aanbod LOB-training in regio

Graag nodigen we je uit deel te nemen aan een van de regionale trainingsbijeenkomsten voor LOB, georganiseerd vanuit LOWAN. Het betreft 1 dagdeel van 13.30-16.30 uur. De trainer is van de Loopbaangroep. De bijeenkomst wordt kosteloos aangeboden voor max. 2 docenten per ISK. In deze training ga je heel praktisch met elkaar aan de slag. Je [...]

Lees meer 11 september 2019

Contactgegevens VO