Nieuws

Bureau ICE: Toetsing, volgsysteem en oproep

Bureau ICE: Toetsing, volgsysteem en oproep

Wie ben ik? Ik ben jij! Hét nieuwe leerlingvolgsysteem van Bureau ICE met de vertrouwde toetsen voor de ISK. Jij! is de opvolger van de bekende TOA voor het systematisch toetsen en volgen van de ontwikkeling van het taalniveau van de leerlingen op de ISK. In het voorjaar van 2019 wordt het aanbod voor toetsen op [...]

Lees meer 30 september 2018
NT2 handreiking voor docenten regulier onderwijs VO en MBO

NT2 handreiking voor docenten regulier onderwijs VO en MBO

O jee, een NT2-leerling in de klas! Leerlingen die vanuit de ISK het reguliere onderwijs instromen, zitten nog midden in hun tweedetaalverwervingsproces. In de ISK is een goede basis gelegd voor het Nederlands, binnen het regulier onderwijs kan én moet hun Nederlandse taalvaardigheid zich verder ontwikkelen. De leerling moet zich ook de inhoud van veel [...]

Lees meer 11 september 2018
Nieuwe lesmaterialen voor de ISK

Nieuwe lesmaterialen voor de ISK

In de afgelopen maanden is er weer nieuw lesmateriaal beschikbaar gekomen. Op de website van LOWAN vind je er in de databank Lesmateriaal al meer dan 200 voor VO. Je kunt filteren op vakgebied, type leerlingen, titel, jaar van uitgave etc. De databank bevat ook vakliteratuur en achtergrondinformatie! WISK is een laagdrempelige methode die zowel aandacht [...]

Lees meer 11 september 2018
Peildatum 1 oktober 2018 VO bekostiging nieuwkomers

Peildatum 1 oktober 2018 VO bekostiging nieuwkomers

Voor de peildatum 1-10-2018 gaat het om alle nieuwkomers die zijn ingeschreven op de school, niet de Nederlandse nationaliteit hebben en <2 jaar in Nederland zijn. Iedere VO-school kan deze extra bekostiging aanvragen (dus zowel ISK als regulier VO!). U kunt dit elektronisch doen door na de peildatum in te loggen op de DUO site, [...]

Lees meer 10 september 2018
Vlogcampagne zwemveiligheid

Vlogcampagne zwemveiligheid

Vlogs over zwemveiligheid met daarin jonge nieuwkomers uit Eritrea, Somalië en Syrië in de hoofdrol. VeiligheidNL, het COA, Pharos, GGD GHOR Nederland en de Nationale Raad Zwemveiligheid hebben de handen ineen geslagen om de aandacht voor zwemveiligheid onder jonge nieuwkomers te vergroten en lanceren deze vlogcampagne. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die niet in Nederland [...]

Lees meer 7 juli 2018

Contactgegevens VO