Nieuws

Les voor NT2 docenten

Les voor NT2 docenten

Het vakblad Les is voor NT2 docenten en bevat steeds meer interessante bijdragen voor de ISK en alle betrokkenen bij het NT2-onderwijs of -scholing.

Lees meer 25 november 2019
Studiedag LOWAN-vo 6 april 2020

Studiedag LOWAN-vo 6 april 2020

Op maandag 6 april 2020 vindt de landelijke studiedag LOWAN-vo plaats. Noteer de datum alvast in de agenda! Wil je een bijdrage leveren aan de studiedag of weet je iemand wiens bijdrage een aanvulling is voor het ISK-onderwijsveld? Dit kan in de vorm van een workshop of bij het plenaire gedeelte van de studiedag. Zou [...]

Lees meer 22 november 2019
LOWAN-vo attendeert op

LOWAN-vo attendeert op

Kenniskring NT2 leesproblemen en dyslexie Deze kenniskring is, op initiatief van LOWAN-vo, nu al enkele malen bij elkaar gekomen. Het gemak waarmee leerlingen in de ISK leren lezen kan per leerling sterk verschillen, dat kan elke ISK-docent wel beamen. We zien in de praktijk dat een kleine groep leerlingen moeite blijft houden met het technische [...]

Lees meer 28 oktober 2019
Alfabetiseringstoetsen voor ISK

Alfabetiseringstoetsen voor ISK

Cito heeft speciaal voor de ISK alfabetiseringstoetsen ontwikkeld. De toetsen zijn tot stand gekomen op basis van onderzoek en in samenwerking met Alfa-docenten en deskundigen. Met de Alfa-toetsen kan het ontwikkelingsniveau van leerlingen onafhankelijk getoetst worden. In de Instap-, Voortgangs- en Niveautoets A1 worden lezen en schrijven apart getoetst en is er aandacht voor zowel [...]

Lees meer 24 oktober 2019
Lessenserie mediawijsheid en beeldgeletterdheid voor ISK

Lessenserie mediawijsheid en beeldgeletterdheid voor ISK

Het werken met media blijkt een uitstekende vorm om op nieuwe manieren te werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling van jonge nieuwkomers. In deze lessenserie hanteren we het principe dat je echt kritisch naar de betekenis van mediaproducten leert kijken als je het maakproces zelf doorloopt en overziet. Docenten laten in vijf modules leerlingen een [...]

Lees meer 24 september 2019

Contactgegevens VO