Nieuws

Leerlijn alfabetisering ISK en gratis aanbod trainingen

Leerlijn alfabetisering ISK en gratis aanbod trainingen

De Leerlijn Alfabetisering ISK geeft een overzicht van de taalvaardigheden die analfabete en andersalfabete leerlingen in de ISK moeten verwerven. Voor alle taalvaardigheden zijn streefdoelen beschreven. Voor de invulling van het onderwijsprogramma zijn er tips voor passende lesmaterialen te vinden. Apart beschreven zijn de woorden die nodig zijn om een goede start te kunnen maken in [...]

Lees meer 13 januari 2019
Nieuw bij Startpakket NT2: spreeklessen en auditieve discriminatie

Nieuw bij Startpakket NT2: spreeklessen en auditieve discriminatie

Met het lessenplan LOWAN-vo ISK Startpakket NT2 kun je als (startende) ISK en NT2 docent direct aan het werk. Ook geschikt voor de kort-verblijvende doelgroep nieuwkomers (bijv. POL). Het lessenplan omvat suggesties voor de eerste acht weken. Elke week wordt er gewerkt rond een thema. De thema’s hebben een nauwelijks oplopende moeilijkheidsgraad, in elk thema zijn [...]

Lees meer 13 januari 2019
Interactieve taalworkshop en theatervoorstelling voor Eritrese nieuwkomers

Interactieve taalworkshop en theatervoorstelling voor Eritrese nieuwkomers

In samenwerking met Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds en Brugzit organiseert Stichting Lemat ZIN: een interactieve taalworkshop en een vrolijke theatervoorstelling voor Eritrese nieuwkomers, waarin Nederlands en Tigrinya gesproken wordt. Wij nodigen de doelgroep van harte uit om deze geheel verzorgde dag bij te wonen. Er zijn verschillende data vanaf december 2018 t/m [...]

Lees meer 4 januari 2019
Goed van start met verlengde intake in de ISK

Goed van start met verlengde intake in de ISK

Wanneer een leerling instroomt in de ISK is het van belang dat docenten zich een goed beeld vormen van de leerling. Wat kan de leerling al? Hoe instructiegevoelig is de leerling? En wat is een passend uitstroomprofiel? Een verlengde intake met leerlingobservaties is hiervoor een geschikte procedure, zo blijkt uit het onderzoek Passend onderwijs aan [...]

Lees meer 3 december 2018

Contactgegevens VO