Nieuws

Veldraadpleging docenten rekenen en wiskunde

Veldraadpleging docenten rekenen en wiskunde

Geeft u rekenen of wiskunde op de ISK? Of heeft u collega’s die dit vak geven? Dan zijn wij op zoek naar u. Wij vragen namelijk om input voor de ontwikkeling van streefdoelen voor de verschillende uitstroomprofielen. Het kost maar 10 minuten van uw tijd. Voor de uitstroomprofielen hebben LOWAN-vo en het ITTA streefdoelen NT2 [...]

Lees meer 20 september 2017
Peildatum 1 oktober en BSN voor iedere leerling

Peildatum 1 oktober en BSN voor iedere leerling

Deel deze informatie ook met de administratie van de school. Het betreft belangrijke informatie over de bekostiging en inschrijving van ISK-leerlingen. Peildatum 1 oktober 2017 De aanvraag van bekostiging van nieuwkomers, <2 jaar in NL,  moet binnen 15 werkdagen bij DUO binnen zijn. Meer informatie over de teldatum 1 oktober 2017 die de bekostiging voor [...]

Lees meer 20 september 2017
Ontwikkeling lesmateriaal ISK is urgent

Ontwikkeling lesmateriaal ISK is urgent

In de afgelopen maanden heeft LOWAN-vo een onderzoek en inventarisatie laten plaatsvinden over het lesmateriaal voor de ISK. Voor het ministerie van OCW is de kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers een belangrijk thema, reden om ook om deze inventarisatie te vragen. Ook in het onlangs verschenen rapport van de Onderwijsraad 'Vluchtelingen en onderwijs' wordt [...]

Lees meer 5 september 2017
Trainingen en cursussen voor ISK docenten

Trainingen en cursussen voor ISK docenten

Het aanbod van trainingen en cursussen voor ISK-docenten is weer uitgebreid. Het ITTA (UvA) biedt scholingstrajecten en korte cursussen aan op het gebied van NT2 (ook voor vakdocenten) en het werken met de uitstroomprofielen en leerlijnen. Sommigen hiervan voldoen ook voor benoembaarheid PABO-er. CED-Groep schrijfvaardigheid voor route 3 leerlingen en vakoverstijgend werken. School en veiligheid de [...]

Lees meer 5 september 2017
Aanvraag bekostiging VO nieuwkomers, peildata en deadline

Aanvraag bekostiging VO nieuwkomers, peildata en deadline

De nieuwe bekostiging VO nieuwkomers is  per 1 januari 2017 ingegaan. De aanvraag voor iedere peildatum moet binnen 15 werkdagen bij DUO binnen zijn en geldt voor alle leerlingen, niet alleen die ingestroomd zijn na de teldatum! U vraagt aan voor 2 soorten nieuwkomers. Een nieuwkomer 1e categorie was op 1 oktober 2015 nog niet [...]

Lees meer 26 juni 2017