Nieuws

Aanvraag bekostiging VO nieuwkomers, deadline 15 juli

Aanvraag bekostiging VO nieuwkomers, deadline 15 juli

De nieuwe bekostiging VO nieuwkomers is  per 1 januari 2017 ingegaan. De aanvraag voor de peildatum 1 juli moet op 15 juli bij DUO binnen zijn en geldt voor alle leerlingen, niet alleen die ingestroomd zijn na de teldatum! U vraagt aan voor 2 soorten nieuwkomers. Een nieuwkomer 1e categorie was op 1 oktober 2015 nog niet [...]

Lees meer 26 juni 2017
OCW vraagt aandacht voor doorstroom naar MBO

OCW vraagt aandacht voor doorstroom naar MBO

Middels een brief aan alle MBO-instellingen vragen OCW-vo en -mbo gezamenlijk aandacht voor een betere doorstroom ISK-MBO. Ook geven zij antwoord op een aantal vragen. Op de website van LOWAN is er zowel voor de ISK als het MBO bij Onderwijs (doorstroom) nog veel meer informatie vinden, waaronder voorbeelden van goede samenwerking ISK-MBO, contactpersonen bij ieder ROC, doorgaande taalleerlijn, [...]

Lees meer 18 juni 2017
‘Oren in de knoop’ opnieuw in productie

‘Oren in de knoop’ opnieuw in productie

Dit grote lespakket is ontwikkeld om gevarieerd en op maat de auditieve vaardigheden te stimuleren. Een databank van stimulerende oefenvormen die individueel, groepsgewijs en/of klassikaal kunnen worden uitgevoerd. Door middel van een instaptoets wordt duidelijk waar hiaten zitten in de auditieve vaardigheden van een leerling. Er is een opbouw van klanken naar woorden, naar zinnen gemaakt [...]

Lees meer 18 juni 2017
Peer2Peer Buddy doet aanbod!

Peer2Peer Buddy doet aanbod!

Een viertal scholen met een ISK-afdeling worden, dankzij een fonds, in de gelegenheid gesteld kosteloos deel te nemen aan het "Peer Buddy Nieuwkomer"-programma. Door de inzet van Peer Buddy's voor nieuwkomers op basis van de Peer2Peer aanpak, worden nieuwkomers geholpen met de integratie op school en in de samenleving. Het is voor ISK-leerlingen vaak lastig om [...]

Lees meer 30 mei 2017
LOWAN attendeert op ….

LOWAN attendeert op ….

Facebookpagina Opgroeien in Nederland voor Arabisch sprekenden Op dit online platform maken Syrische professionals met een pedagogische achtergrond (ondersteund door professionals van GGD regio Utrecht en Pharos) Arabisch sprekende ouders in Nederland wegwijs in het domein Opgroeien en Opvoeden. Contact met Arabisch sprekende ouders? Wijs hen dan op dit platform. Postertjes en visitekaartjes kunnen ook aangevraagd [...]

Lees meer 29 mei 2017