main-logo
Nieuws
Toolkit school-ouders

Nieuws

Alle nieuws uit het voortgezet onderwijs

Toolkit ITTA school-oudercontact

Een goede doorstroom creëer je samen!

ISK-leerlingen maken tijdens hun periode in de ISK de keuze voor een vervolgschool. Een goede samenwerking tussen ouders en school kan deze overstap vergemakkelijken en vergroot de kans op een succesvolle doorstroom.

Het ITTA ontwikkelde een gratis toolkit voor docenten met materiaal en handvatten waarmee je het contact tussen ouders en school kunt versterken Zo kan de ISK-leerling samen met de ouder en docent een goede keuze te maken voor een vervolgschool.

De toolkit bevat onder andere gespreksleidraden voor het voeren van voortgangsgesprekken met leerling en ouder, stappenplannen voor het organiseren van ouderavonden en visualisaties van het Nederlandse onderwijssysteem.

De eerste materialen zijn op de website van het ITTA gepubliceerd. Binnenkort volgt nog meer.

ITTA Toolkit school-oudercontact LOB

Bekijk ook

Presentatie studiedag

Een soepele doorstroom creëer je samen!

Deel deze pagina