main-logo
Nieuws
Uit de praktijk

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Tolk Shavan deelt zijn ervaring

Shavan Khudaida is al jaren tolk bij Global Talk en tolkt meerdere keren op een dag voor onderwijsinstellingen in het Syrisch Arabisch en Kermandji van en naar het Nederlands.

De gespreksvoerders zijn onderwijsbegeleiders en docenten. Zijn hulp wordt ingeroepen bij adviesgesprekken, intakegesprekken, gedragsproblemen bij de leerling en bij speciaal onderwijs advies. De setting is normaal gesproken met de ouders, de gespreksvoerder en de tolk. 80% van de ouders waar Shavan voor tolkt zijn van Syrische afkomst.

Analfabetisme
Een deel van deze ouders zijn analfabeet, spreken de taal niet en hebben in het thuisland geen onderwijs genoten. Deze ouders vinden school minder belangrijk en willen graag dat hun kinderen zo snel mogelijk aan het werk gaan en geld verdienen. Dit zijn ze gewend vanuit hun eigen cultuur.
Deze gesprekken zijn, volgens Shavan, de makkelijkste gesprekken: “De ouders stellen niet veel vragen en beantwoorden de vragen van de gespreksvoerder meestal met ja.”

Kennis Nederlandse onderwijssysteem
Moeilijker wordt het met adviesgesprekken voor voortgezet onderwijs met ouders die wel onderwijs hebben genoten. Bij deze gesprekken is er dikwijls onbegrip over het advies:
“In Syrië is de eindtoets doorslaggevend. In Nederland is de eindtoets belangrijk maar het advies van de school voor vervolg onderwijs doorslaggevend. Ouders begrijpen dat niet en vaak komen dan boosheid en emoties naar boven.”
Tip van Shavan: “Geef de anderstalige ouders vooraf voldoende eenvoudige informatie in hun eigen taal over het Nederlandse onderwijssysteem zodat ze het advies beter begrijpen.”
LOWAN-vo legt het duidelijk uit met video’s in het Nederlands (en vele talen via google translate), Engels en in het Arabisch.

Speciaal onderwijs en schaamte
Bij advies voor speciaal onderwijs ervaart Shavan het meeste onbegrip van de ouders.
“De ouders begrijpen niet waarom hun kind naar het speciaal onderwijs moet. Ze krijgen uitleg van de gespreksvoerder dat het kind/leerling extra onderwijsondersteuning nodig heeft. En, dat het gaat om dezelfde boeken en leerstof én dat het alleen meer toegespitst is op het tempo en het leervermogen van het kind.”
Als ouders het uiteindelijk begrijpen en een bezoekje gaan brengen aan de nieuwe school volgt een nieuw schrikmoment. “De ouders zien op het schoolplein en in de klassen kinderen met een duidelijke fysieke beperking. Hun reactie is dan zeer afwijzend omdat hun kind namelijk niet ‘gek’ is.”
Schaamte en onwetendheid spelen hierbij een grote rol. De emoties lopen dan hoog op bij de ouders. “Ook hier zou het fijn zijn als er eenvoudige meertalige informatie paraat is.” Aldus Shavan.

Tot slot
De meeste gesprekken verlopen via video: “ Sinds corona zijn bijna alle gesprekken via video. Ik ervaar dat als positief. De ouders zitten comfortabel thuis en voelen zich meer op hun gemak. We kunnen elkaar zien en op lichaamstaal en houding inspelen. De gesprekken lopen hierdoor soepeler.”

Kortingsregeling nieuwkomers
Via LOWAN is er een kortingsregeling bij Global Talk. Een vereiste is minimaal 1 nieuwkomer op de school. Vervolgens mag je je als school bij Global Talk aanmelden, en noem dan deze kortingsregeling. Zodra je kosteloos geregistreerd bent, kan je gebruik maken van de tolkdiensten.

Naar Global Talk

Anderen bekeken ook

Video's

ISK en het Nederlandse onderwijssysteem

Zorg

Ondersteuning Zorgstructuur

Deel deze pagina