main-logo
Nieuws
Leesbevordering

Nieuws

Alle nieuws uit het voortgezet onderwijs

Leesbevordering in de ISK

Leesbevordering in de ISK: oproep voor inventarisatie

Een goede leesvaardigheid is onmisbaar! Leerlingen leren vlot en vloeiend lezen door veel en verschillende teksten te lezen. Zo breiden leerlingen hun taalkennis en woordenschat uit. Bovendien vergroten ze hun achtergrondkennis. Daarom is het belangrijk dat er ook in de ISK aandacht is voor leesbevordering. Dat kan door leerlingen vrij te laten lezen in boeken en teksten die ze interessant vinden en aansluiten bij hun belevingswereld.

In het kader van praktijkgericht onderzoek inventariseren ITTA en VU in opdracht van Stichting Lezen op welke manier er in de ISK aandacht aan leesbevordering wordt besteed. We willen antwoorden op de volgende vragen vinden.

  • Welke plek krijgt leesbevordering in de ISK?
  • Wat hebben docenten en leerlingen nodig?
  • Lezen leerlingen ook thuis?
  • Hoe is de leesmotivatie en het leesplezier van leerlingen?

Wil je meedoen aan het onderzoek?

Je kunt meedoen aan dit onderzoek door een online vragenlijst in te vullen. Dit neemt ongeveer 20 minuten tijd in beslag.

Naar de vragenlijst

Met de vragenlijst verzamelen we de eerste informatie voor het vervolg van het onderzoek. In de vragenlijst stellen we de vraag of jullie hieraan deel willen nemen:

  1. verspreiden van vragenlijst onder leerlingen
  2. deelname aan focusgroep met een aantal docenten
  3. deelname aan focusgroep met een aantal leerlingen.

Bedankt voor je medewerking!
ITTA, Femke Scheltinga, Femke.Scheltinga@itta.uva.nl

Deel deze pagina