main-logo
Nieuws
Inspectie: Staat van het Onderwijs 2023

Nieuws

Alle nieuws uit het voortgezet onderwijs

Inspectie: Staat van het Onderwijs 2023

Staat van het onderwijs 940x370 1

De Inspectie publiceerde 10 mei de Staat van het Onderwijs 2023. 
LOWAN-vo vat samen wat de Inspectie over het nieuwkomersonderwijs signaleert.

Kinderen kunnen niet altijd naar school
De doorgaande ontwikkeling van nieuwkomers kan steeds minder gewaarborgd worden. Inspecteurs zien dat de sterke groei van het aantal nieuwkomers in combinatie met het lerarentekort ertoe leidt dat steeds grotere aantallen kinderen niet naar school kunnen. Juist kinderen die voor hun ontwikkeling sterk aangewezen zijn op goed onderwijs, krijgen nu geen kwalitatief volwaardig onderwijs. Dit maakt keuzes in de verdeling van onderwijsplekken noodzakelijk.

Risico ongelijke behandeling
Scholen en besturen hebben zich enorm ingespannen om in korte tijd het onderwijs voor de Oekraïense leerlingen te organiseren. Dat verdient een compliment. Tegelijkertijd vraagt de Inspectie aandacht voor de risico’s van deze aanpak voor het onderwijs. De aparte wetgeving voor TOV’s kan leiden tot ongelijkheid en verschraling van het nieuwkomersonderwijs. Het risico is dat kinderen die geen goed onderwijs kunnen volgen, onvoldoende basisvaardigheden aanleren, waardoor ze later geen volwaardige plaats in de samenleving kunnen verwerven.

Onderwijs en veiligheid geen vanzelfsprekendheid
Voor kinderen en jongeren die verblijven op gezinslocaties (GLO’s: asielzoekerscentra voor uitgeprocedeerde gezinnen) zijn veiligheid en onderwijs geen vanzelfsprekendheid. Scholen en besturen doen hun uiterste best om hun leerlingen een relatief stabiele schoolomgeving te bieden, waarin zij zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. De leerlingen groeien echter op in een onveilige omgeving, ondanks de inzet van alle betrokkenen. Daardoor wordt de ononderbroken ontwikkeling van kinderen geschaad.

Regionaal en duurzaam organiseren van nieuwkomersonderwijs
Het nieuwkomersonderwijs beweegt op en neer met de situatie in de wereld. In oorlogstijden groeien vluchtelingenstromen en neemt het aantal asielzoekers en vluchtelingen toe. Ook de economische situatie in het buitenland is van invloed op het aantal arbeidsmigranten dat naar Nederland komt. Maar ook als de onrust in de wereld afneemt, betekent dat voor nieuwkomersvoorzieningen verandering, namelijk een krimpend aantal leerlingen en vertrek van leraren en onderwijsassistenten en -ondersteuners. De hectiek van het moment krijgt daardoor noodgedwongen vaak de overhand. Behoud van expertise en kwaliteit van onderwijs vraagt om het regionaal en duurzaam organiseren van onderwijs aan nieuwkomers.

Staat van het Onderwijs 2023

Deel deze pagina