main-logo
Nieuws
Drieslag NT2

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

ITTA

Drieslag NT2 in regulier onderwijs

Een NT2-leerling die doorstroomt naar het regulier onderwijs komt daar in aanraking met allerlei nieuwe vakken, nieuwe klasgenoten en nieuwe docenten. Hier wordt de leerling ondergedompeld in het regulier onderwijs en daarmee ook in de Nederlandse taal. Toch gaat taalleren hier niet vanzelf. Wat heeft de NT2-leerling nodig om zijn Nederlandse taalvaardigheid verder te ontwikkelen? De Drieslag NT2 die het ITTA ontwikkeld heeft biedt inspiratie!

De Drieslag NT2 bij jou op school

Om het Nederlands verder te leren in de context van de schoolse leeromgeving heeft de leerling op verschillende plaatsen ondersteuning nodig. Op de website van het ITTA vertellen de docent burgerschap, de docent Nederlands en de NT2-coach voor extra NT2 ondersteuning hoe zij dit vormgeven.
De onlangs gestarte Kenniskring NT2 in het regulier onderwijs met Oud-deelnemers van NT2-scholingstrajecten van het ITTA delen goede voorbeelden en ervaringen rond NT2-ondersteuning in het vo.

Infographic als poster beschikbaar

De infographic Drieslag NT2, daar kan ik wat mee! biedt inspiratie voor het inrichten van de schoolomgeving, zodat de leerling volop kansen krijgt om zijn taal en kennis verder te ontwikkelen. Sta je nog aan het begin van het vormgeven van NT2-beleid? De infographic helpt je om een beeld te krijgen bij mogelijke invullingen van van de Drieslag NT2. Ben je juist al een eind op weg met het uitvoeren van beleid? Dan geeft de infographic handvatten om met je vakcollega’s in gesprek te gaan en ze mee te nemen in je plan van aanpak.

Slag 1 Taal in álle vakken
Elk vak kent zijn eigen taalsituaties en woorden. Dit is de taal die de NT2 leerling moet leren en gebruiken. De vakdocent besteedt hieraan expliciet aandacht.
Slag 2 Taal bij de les Nederlands
Tijdens de les Nederlands is er aandacht voor het ontwikkelen van taalvaardigheid, uitleg van regels en leesplezier. Er is ruimte voor het oefenen van taalsituaties van andere vakken.
Slag 3 Extra taalondersteuning
De inhoud van de vakken is de basis voor extra taalondersteuning buiten de les. De NT2-leerling werkt aan zijn eigen taaldoelen, zoals nieuwe woorden of strategieën oefenen.

Download de infographic

Wil je een gratis exemplaar op A3-formaat bestellen om de onderwijsroute van de NT2-leerling zichtbaar te maken in de school? Stuur dan een mail naar info@itta.uva.nl.

Schooljaar 2021-2022

Komend schooljaar lanceren we verschillende producten rond de Drieslag NT2 en kun je met je team aan de slag met het NT2-proof maken van de schoolomgeving.

  • Met het Persoonlijk Ontwikkelingsplan NT2 (PONT2) krijg je de leerling vanaf de overdracht goed in beeld.
  • In samenwerking met scholen werken we verschillende scenario’s uit voor de invulling van de Drieslag NT2.
  • In het najaar wordt de volgende bijeenkomst van de kenniskring NT2 in regulier onderwijs georganiseerd.

Meer weten?
Je kunt op verschillende manieren op school met de Drieslag NT2 aan de slag.

  • In de inspiratiesessie “Wie o wie is de slimste school?” maak je met het hele team kennis met de Drieslag NT2 en krijg je handreikingen voor het NT2-proof maken van de schoolomgeving.
  • Zoek je handvatten om je eigen onderwijs toegankelijk te maken voor NT2-leerlingen of wil je NT2-ondersteuning bij jou op school organiseren? Kijk dan bij onze scholing “O jee, een NT2-leerling in de klas”.

Wil je op de hoogte blijven of zoek je meer informatie over de Drieslag NT2? Neem dan contact op met Lies Alons of Anne Marije de Goeijen.

Naar de website voor meer informatie

Anderen bekeken ook

Inspiratie

Extra ondersteuning nieuwkomers

NPO

Budget voor extra ondersteuning

Deel deze pagina