main-logo
Nieuws
Professionalisering ISK docent

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Competentieprofiel ISK NT2-docent

Na een ISK-veldraadpleging door het ITTA in oktober 2018, waaraan LOWAN haar medewerking heeft verleend, is een Concrete Uitwerking Competentieprofiel ISK NT2-docent tot stand gekomen. Hieraan hebben 82 ISK-docenten, teamleiders, vakdocenten, coördinatoren en beleidsmedewerkers meegewerkt en het biedt diverse partijen binnen de ISK een concreet beeld van welke competenties bij een docent NT2 in de ISK horen. De ISK-leerlingen zijn op tal van punten wezenlijk anders dan volwassen NT2-leerders. De BVNT2 heeft daarom ook een extra specialisatie ISK docent in het competentieprofiel van de docent NT2 opgenomen.

ITTA ontwikkelt competentieprofiel ISK

 

Gebruik van de uitwerking van het competentieprofiel

NT2-docenten in de ISK zien over welke competenties zij zouden moeten beschikken om een allround ISK-docent te zijn. Coördinatoren biedt het inzicht over welke competenties een docent in de ISK zou moeten beschikken. Deze uitwerking kan dan ook gebruikt worden bij het werven van nieuw personeel, maar ook bij deskundigheidsbevordering en jaargesprekken. Het is gericht op taaldocenten, maar er wordt ook aandacht besteed aan de rol van taal binnen het vakonderwijs. Daarnaast bevatten enkele competenties indicatoren die specifiek bedoeld zijn voor mentoren en/of loopbaanbegeleiders.

Zelfevaluatie

Naast deze Concrete Uitwerking is er ook de Zelfevaluatie die aansluit bij de concrete uitwerking en waarmee docenten of teams naar zichzelf kunnen kijken. De zelfevaluatie biedt docenten een overzicht van de eigen competenties en geeft inzicht in waar nog aan gewerkt kan worden. Het kan ook teambreed worden ingezet om de aanwezige competenties te inventariseren.

Downloads

BVNT2 Competentieprofiel
ITTA-Concrete Uitwerking Competentieprofiel ISK NT2-docent
ITTA-Zelfevaluatie Competentieprofiel ISK NT2-docent

Deel deze pagina