main-logo
Nieuws
Examinering Nederlands

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

OCW

Alternatieve examinering Nederlands in VO stopgezet

Afgelopen jaar hebben veel scholen zich aangemeld voor een pilot die het mogelijk maakt dat examenkandidaten het Staatsexamen NT2 of het EDUP mogen afnemen, in plaats van het centraal examen Nederlands. De pilot is bedoeld voor examenkandidaten die, met inbegrip van het schooljaar waarin ze eindexamen afleggen, ten hoogste zes jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd en van wie Nederlands niet de moedertaal is.

OCW heeft alle deelnemende scholen laten weten dat het experiment is stopgezet vanwege problemen in de uitvoering en ontwerpfouten. Evenals de VO-raad betreurt LOWAN dit ten zeerste!

Het centraal examen Nederlands vormt voor veel nieuwkomers een obstakel bij het behalen van hun diploma. In een pilot Regelluw hadden drie scholen al geƫxperimenteerd met een alternatief examen Nederlands voor nieuwkomers. De ervaringen hiermee waren dusdanig goed dat het ministerie van OCW had besloten de pilot breder uit te zetten. Dat deze nu al zo snel ten einde komt is een gemiste kans om NT2-leerlingen gelijke kansen te bieden in de VO-examinering. Samen met de VO-raad zullen we ons er hard voor maken dat OCW dit, zij het op een beter uitvoerbare wijze, weer mogelijk gaat maken, al zal dit helaas niet al mogelijk zijn voor het komend schooljaar.

Tussenrapportage evaluatie pilot

‘Alternatieve examinering Nederlands: een uitgelezen kans voor nieuwkomers?’ Kohnstamm en SEO.
De rapportage omvat de resultaten van de monitor en de gesprekken die zijn gevoerd met betrokken onderwijsprofessionals en leerlingen over hun ervaringen op een vijftal scholen. Later worden de resultaten aangevuld met analyses uit de effectmeting.

Uit de monitor blijkt dat de alternatieve examens gemiddeld beter zijn gemaakt dan het Centraal Examen Nederlands voor zowel het vmbo, havo als vwo. Leerlingen en onderwijsprofessionals zijn enthousiast over de alternatieve examens, en vinden deze over het algemeen beter passend voor nieuwkomers omdat de onderwerpkeuze en het taalgebruik beter aansluit bij de anderstalige achtergrond van nieuwkomers. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in het rapport.
Helaas heeft het ministerie besloten tot een voortijdige stopzetting van de pilot. Daarmee zijn de vervolgmetingen en het verdiepende onderzoek komen te vervallen.

Lees de rapportage

Deel deze pagina