main-logo
Nieuws
Examinering Nederlands

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

OCW

Alternatieve examinering Nederlands in VO stopgezet

Op zoek naar Training ITTA NT2-expertise delen? Kijk hier!

Afgelopen jaar hebben veel scholen zich aangemeld voor een pilot die het mogelijk maakt dat examenkandidaten het Staatsexamen NT2 of het EDUP mogen afnemen, in plaats van het centraal examen Nederlands. De pilot is bedoeld voor examenkandidaten die, met inbegrip van het schooljaar waarin ze eindexamen afleggen, ten hoogste zes jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd en van wie Nederlands niet de moedertaal is.

OCW heeft alle deelnemende scholen laten weten dat het experiment is stopgezet vanwege problemen in de uitvoering en ontwerpfouten. Evenals de VO-raad betreurt LOWAN dit ten zeerste!

Het centraal examen Nederlands vormt voor veel nieuwkomers een obstakel bij het behalen van hun diploma. In een pilot Regelluw hadden drie scholen al geƫxperimenteerd met een alternatief examen Nederlands voor nieuwkomers. De ervaringen hiermee waren dusdanig goed dat het ministerie van OCW had besloten de pilot breder uit te zetten. Dat deze nu al zo snel ten einde komt is een gemiste kans om NT2-leerlingen gelijke kansen te bieden in de VO-examinering. Samen met de VO-raad zullen we ons er hard voor maken dat OCW dit, zij het op een beter uitvoerbare wijze, weer mogelijk gaat maken, al zal dit helaas niet al mogelijk zijn voor het komend schooljaar.

Deel deze pagina