main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

WISK – wiskundetaal

De wiskundeles in het middelbaar onderwijs is ontzettend talig. Deze ‘wiskundetaal’ kan anderstalige jongeren op de ISK belemmeren bij het begrijpen van de wiskunde. Doordat zij het taalgebruik uit de reguliere wiskundemethoden nog niet beheersen, krijgen zij niet de kans naar eigen vermogen te leren.

WISK is een laagdrempelige methode die zowel aandacht heeft voor het talige aspect van de wiskunde als voor de basisprincipes van het vak. Heldere full colour illustraties helpen begrippen als ‘parallel’ en ‘overstaande zijden’ voor de leerling inzichtelijk te maken. Hierdoor bereikt de leerling gemakkelijker het niveau dat bij hem of haar hoort.

WISK X is voor leerlingen in route 1 en 2.
WISK Y is voor leerlingen in route 3.

De auteur heeft op de LOWAN-studiedagen 2017 en 2018 presentaties gehouden.
Eind 2019 verscheen in het tijdschrift Les een artikel met Lea Haar “Waarom is rekenen en wiskunde belangrijk op de ISK?”
Artikel Lea Haar

thumnail

Informatie

Deel deze pagina