main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs. NT2-handreiking voor docenten.

Het praktijkonderwijs heeft te maken met veel instroom van NT2-leerlingen (vanuit zowel de ISK als PO). Zij zitten nog midden in hun tweedetaal-verwervingsproces en moeten hun Nederlandse taalvaardigheid nog verder ontwikkelen. Idealiter doen zij dat zo veel mogelijk in de alledaagse schoolsituaties bij de verschillende vakken in het praktijkonderwijs. Om de NT2-leerling hierbij goed te kunnen begeleiden is expertise in het leren van het Nederlands als tweede taal (NT2) van cruciaal belang.

De handreiking ‘O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs!’ is geschreven door het ITTA, in opdracht van LOWAN, en biedt docenten, ondersteuners en stagebegeleiders van NT2-leerlingen inzichten, tips en voorbeelden voor NT2-ondersteuning in het praktijkonderwijs.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): ITTA i.o.v. LOWAN-vo
  • Uitgever:LOWAN-vo
  • Jaar van uitgave:2021

Deel deze pagina