main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

Geweld is niet gewoon

Door hun bijzondere positie lopen asielzoekers, vluchtelingen en nieuwkomers risico slachtoffer te worden van gendergerelateerd geweld. Denk aan huiselijk geweld, seksuele intimidatie of gedwongen prostitutie. Met het COA hebben Pharos en MOVISIE dit voorlichtingspakket ontwikkeld ter voorkoming van gendergerelateerd geweld in asielzoekerscentra. Deze laatste editie kan ook gebruikt worden bij voorlichting aan vluchtelingen en ongedocumenteerden buiten de centrale opvang.
Voorlichting folder

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Oka Storms (Movisie), Najla Wassie en Helena Kosec (Pharos)
  • Uitgever:Pharos
  • Jaar van uitgave:2015

Deel deze pagina