main-logo
Voortgezet onderwijs

ISK en het Nederlands onderwijssysteem

Een nieuwkomer van 12-18 jaar die naar Nederland komt, begint eerst op de ISK. Vier video's die een beeld geven van de ISK in relatie tot het Nederlandse onderwijssysteem.

De ISK en het Nederlandse onderwijssysteem

Vier nieuwe video’s die een beeld geven van de ISK in relatie tot het Nederlandse onderwijssysteem.
Deze video’s zijn bedoeld om in en buiten de ISK mee te werken. Uitermate geschikt voor leerlingen en ouders die het Nederlands niet goed beheersen en meer willen weten van de ISK en het Nederlandse onderwijssysteem.

  • Introductie, hoe is de ISK in het Nederlandse schoolsysteem gepositioneerd en wat leer je op de ISK.
  • Leerroute 1, naar welke uitstroom werkt de leerling als hij in route 1 zit.
  • Leerroute 2, naar welke vervolgscholen werkt de leerling toe in route 2.
  • Leerroute 3, welk vervolgonderwijs is mogelijk met uitstroomprofiel route 3.

Deze video’s zijn in vele talen beschikbaar (google-translate).
In de afzonderlijke video, vink je bij Instellingen, ondertiteling aan en vervolgens kies je bij Automatische vertaling de taal naar keuze.

LOWAN heeft deze video’s ook beschikbaar in gesproken versies Engels en Arabisch.

English

The ISK and the Dutch education system

A newcomer from 12-18 years old who comes to the Netherlands first starts at the ISK school.
Here are four videos that illustrate the ISK in relation to the Dutch education system, suitable for students and parents who do not have a good command of Dutch and want to know more about the ISK and the Dutch education system.

  • Introduction, how is the ISK positioned in the Dutch education system and what do you learn at the ISK.
  • Learning route 1, to which outflow does the student work if he is in route 1.
  • Learning route 2, which further schools does the student work towards in route 2.
  • Learning route 3, which further education is possible with outflow profile route 3.

In the Dutch version, these videos are available in many languages ​​(google-translate). In the separate video, select Settings, subtitles and then choose the language of your choice under Automatic translation.

عربي

ونظام التعليم الهولندي ISK الصفوف الانتقالية الدولية

 

Deel deze pagina