Toon submenu Verberg submenu

Project TeamUp

Project TeamUp biedt gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten zodat kinderen van 6 tot 18 jaar leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze bij ons opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal emotionele thema’s. Die komen weer van pas in hun dagelijks leven.

Activiteiten
Deze activiteiten:
• Dragen bij aan stabiliteit en structuur voor kinderen en zorgen dat kinderen ‘weer kind’ kunnen zijn;
• Verkleinen de kans dat kinderen op lange termijn verdere psychosociale problemen ontwikkelen;
• Zorgen ervoor dat kinderen die meer sociaal emotionele ondersteuning nodig hebben, geïdentificeerd en doorverwezen worden naar de juiste instantie;
• Zorgen ervoor dat de veerkracht van kinderen wordt versterkt zodat ze beter leren omgaan met stressfactoren zoals pesten, boosheid en angst.

Project TeamUp op school
Sinds de start van TeamUp werd de vraag vanuit het onderwijs gesteld of de TeamUp-methodiek kon worden ingezet op scholen met gevluchte kinderen. Om aan de vraag tegemoet te komen, heeft TeamUp in het schooljaar van 2017-2018 samen met partner CED-Groep een pilot uitgevoerd met zeven scholen. Uit de pilot is gebleken dat TeamUp een juiste aanvulling is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van nieuwkomers in de klas, vooral door de focus op de non-verbale technieken. In het schooljaar 2018-2019 breidt de pilot uit naar zestien scholen. Deze scholen zijn al geselecteerd.

Focus TeamUp
De focus van TeamUp is om door samen te bewegen, spelen, dansen en sporten de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te versterken. Met zo min mogelijk gebruik van taal. De keuze voor non-verbaal werken is niet alleen omdat een groot deel van de kinderen de Nederlandse taal niet of te weinig spreekt maar ook omdat veel kinderen vaak niet willen of kunnen praten over bepaalde sociaal-emotionele thema’s en ervaringen.

Ervaringen TeamUp op School tot nu toe
Scholen die al een jaar TeamUp op School doen, zien dat kinderen niet alleen meer (zelf)vertrouwen krijgen, maar zien ook dat het groepsgevoel tussen de kinderen van verschillende nationaliteiten en leeftijden groeit. Kinderen kunnen zich uiten door gedragingen en bewegingen en laten zichzelf zien in het spel. Met TeamUp leren ze zonder woorden om te gaan met emoties en met elkaar. Kinderen die door jarenlang leven in oorlog of door het jarenlang op de vlucht zijn, soms niet hebben leren spelen, leren in korte tijd principes van delen, winnen en verliezen en vooral van plezier maken met anderen.

Schooljaar 2018-19
In het schooljaar 2018-2019 is de pilot uitgebreid naar 16 scholen. Leerkrachten, ib’ers en soms ook vakdocenten bewegingsonderwijs van deze scholen krijgen een intensieve training van ervaren TeamUp-trainers en begeleiders van de CED-Groep. De aansluiting bij het curriculum en bij andere lesprogramma’s krijgt dit jaar extra aandacht. Door samen te werken met andere programma’s kunnen we elkaar én dus de leerlingen versterken. Aansluiting op het curriculum leidt tot inbedding zodat TeamUp op School een plek kan krijgen op alle scholen met nieuwkomers.

Meer weten?
Wil je meer weten over TeamUp op School? Of wil je je aanmelden voor de TeamUp-nieuwsbrief? Neem dan contact op.  Ook​​​​​ kun je ons vinden op de landelijke LOWAN-dagen. Dan staan we daar met een stand en kun je tijdens een workshop een echte TeamUp-sessie ervaren.

Contact TeamUp

Dineke de Groot

Mail Lowanmail Dineke

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.