main-logo
Primair onderwijs
Themapagina

Nationaal Programma Onderwijs

Deze coronapandemie vraagt veel van het onderwijs. Hoe kunnen we leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen? De overheid komt met het 'meerjarig Nationaal Programma Onderwijs'.

Nationaal Programma Onderwijs

Deze coronapandemie vraagt veel van het onderwijs. Hoe kunnen we leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen? De overheid komt met het ‘meerjarig Nationaal Programma Onderwijs’. Hoe kunnen we nieuwkomers het beste met deze middelen ondersteunen? Wat zijn effectieve interventies? Op deze pagina delen we informatie over het NPO. Heb je een goede tip? We horen het graag. Laten we leren van elkaar.

We werken deze pagina regelmatig bij

Tijdlijn NPO

Scholen worden aangemoedigd om een schoolscan te maken. In het nieuwkomersonderwijs adviseren wij, net zoals een regulier jaar, aan het einde van het jaar (mei/juni)  kritisch te kijken naar het aangeboden onderwijs. Als je jaardoelen had opgesteld, kijk je kritisch hoe dit is verlopen. Je kan kijken naar de behaalde resultaten van leerlingen (wat valt op?). Indien je ziet dat een vakgebied positief of negatief opvalt – ga je als team bekijken hoe dat kan. Wat haal je uit de gesprekken met leerlingen? Gesprekken met ouders? Zijn er nog tips die je vanuit je netwerk mee krijgt? Wat zijn de wensen vanuit het team? Op basis hiervan kies je doelen voor het komende jaar.

Hoe willen jullie deze doelen bereiken? Is daar een extra interventie voor nodig. Ter inspiratie kan je kijken naar de menukaart.

Vanuit het ministerie

Brief aan scholen (24 maart) over kaders van het NPO
Staatscourant met verruiming bijzondere bekostiging vanaf 1 mei 2021
Staatscourant inhaal- en ondersteuningsprogramma's 2021
Naar de site van de overheid over het Nationaal Programma Onderwijs

Vanuit de menukaart

praktijkkaart

Zomerschool

Er is een praktijkkaart gemaakt met tips voor het organiseren van een zomerschool. De eerste tip is nauwkeurig in kaart brengen waar de leerlingen behoefte aan hebben. Daarna kies je een aanpak.

praktijkkaart zomerschool

Welbevinden

Door de vele transities: school dicht, school open, groep naar huis, halve groep naar huis – is verbinding vaak een aandachtspunt. In de menukaart is ook voor welbevinden aandacht. Veel nieuwkomersscholen zijn positief over TeamUp. Maar kijk ook in de menukaart voor verdere inspiratie.

menukaart welbevinden

Veelgestelde vragen

 • Een schoolscan is lastig op een nieuwkomersschool. Wat is jullie advies?

  Wij kunnen ons voorstellen dat dit lastig is. Er zit een andere populatie op dit moment dan vorig jaar. Daarnaast denken we in het nieuwkomersonderwijs in leerrendement en een passend programma, het is hierdoor lastig om van achterstand te spreken. We zijn met OCW in overleg hoe we scholen kunnen adviseren.

  Op dit moment is ons advies aangeven waar je denkt dat de leerlingen behoefte aan hebben, waarom je daar extra op in wil zetten. Deze analyse kan je doen op basis van toetsgegevens, gesprekken met leerlingen en ouders en natuurlijk samen sparren met teamleden.

   

 • Hoe zit het met de bijzondere bekostiging?

  De bijzondere bekostiging kan je 4x per jaar aanvragen. 1 mei is de eerst komende teldatum.
  Grote aanpassingen zijn dat asielzoekers/overige vreemdelingen qua bekostiging gelijk zijn getrokken.
  Dit betekent dat er voor leerlingen die korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland zijn bekostiging kan worden aangevraagd, zelfde bedrag voor asielzoekers/ overige vreemdelingen. De drempel van minimaal 4 leerlingen blijft.
  Voor leerlingen die langer dan 1 jaar 3 maanden en korter dan 4 jaar zijn (zowel asielzoekers als overige vreemdelingen) kan ook bekostiging worden aangevraagd. Hiervoor is geen drempel.
  De regeling is bekend, de informatie staat op deze pagina.

 • Als ik bijv. 1 Poolse leerling op school heb, kan ik daar financiering voor aanvragen?

  Ja, voor leerlingen die langer dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland zijn en korter dan 4 jaar in Nederland kan een school bijzondere bekostiging aanvragen. Dit kan vanaf 1 leerling.

  Voor leerlingen die korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland zijn geldt nog wel minimaal aantal van 4 leerlingen.
  Meer over deze regeling – zie pagina bijzondere bekostiging

 • Kan een SBO school ook bijzondere bekostiging aanvragen?

  Vanaf minimaal 4 leerlingen mag een speciaal onderwijsschool in het basisonderwijs ook bijzonder bekostiging aanvragen voor vreemdelingen/asielzoekers die korter dan 4 jaar in Nederland zijn.
  Meer over deze regeling – zie pagina bijzondere bekostiging.

 • Wat zijn de tijdvakken van de de inhaal- en ondersteuningsprogramma's?

  De tijdvakken voor het aanvragen van de subsidie: 15 april – 2 mei 2021 / 1 juni – 13 juni
  Het tweede tijdvak is alleen open als het subsidieplafond nog niet bereikt is.

  Een bestuur kan de subsidie aanvragen, dit kan via DUS-i.
  Meer informatie op onze pagina over deze subsidie.

   

 • Kan ik een zomerschool organiseren van de subsidie van inhaal- en ondersteuningsprogramma's?

  Ja, dit kan zeker!
  Er is een verplichting van 25 uur per leerling.
  Suggesties voor zomerschool – zie onze pagina over deze subsidie.

 • Hoe hoog is de subsidie voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma's?

  De subsidie betreft 900 euro per leerling. Een basisschool mag voor 10% van de leerlingen (ingeschreven op 1 oktober 2020) subsidie aanvragen. Indien de school een positieve achterstandsscore heeft (blijkt uit CBS score) dan mag een school voor 20% van de leerlingen subsidie aanvragen.
  Voor meer informatie – zie pagina over deze subsidie

Anderen bekeken ook:

Aanpassingen vanaf 1 mei op bijzondere bekostiging

Meer informatie

Inspiratie en informatie inhaal- en ondersteuningsprogramma's subsidie

Ga naar pagina

Deel deze pagina