main-logo
Geld en regelgeving
Subsidie

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

Welke goede voorbeelden van ondersteuningsprogramma's zijn er voor nieuwkomers?

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

Scholen in het basisonderwijs kunnen financiële hulp aanvragen bij het bieden van hulp en maatwerk. Dit is voor leerlingen en studenten die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben. Met de financiële hulp kunnen scholen in de periode van de zomervakantie 2020 tot en met de zomervakantie 2021 leerlingen en studenten ondersteunen om achterstanden in te lopen. Bijvoorbeeld door extra programma’s aan te bieden naast de reguliere onderwijstijd, zoals in de zomer- of herfstvakantie of na schooltijd of in het weekend.

Op deze pagina delen we graag een paar mooie voorbeelden van ondersteuningsprogramma’s.

Belangrijke info uit regeling
Belangrijk nu is om de data van aanvragen voor 2 tijdvakken scherp te hebben.

Aanvragen Tijdvak
2 tot en met 21 juni 2020 1 juli tot en met 31 december 2020
18 augustus tot en met 15 september 2020 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021

Per bevoegd gezag kan er per tijdvak maximaal 1 aanvraag ingediend worden. Deze aanvraag kan wel op meerdere programma’s en meerdere scholen betrekking hebben. Het subsidiebedrag is 900 euro/leerling. Voor 10% (of tot maximaal 20% afhankelijk van schoolweging, zie Excel CBS in downloadsectie) van het aantal leerlingen op 1 oktober 2019 totale school kan subsidie aangevraagd worden. De subsidie wordt respectievelijk 3 juli en 16 oktober vastgesteld en snel daarna uitgekeerd.
Denk na over partners en ga in gesprek met hen (bijvoorbeeld uit culturele sector, taalclubs, IMC weekendschool, vluchtelingenwerk, huiswerkhulp, maatjesprojecten, regulier PO). De tijd dringt als je in de zomervakantie wat wilt organiseren. Denk ook aan samenwerking met andere nieuwkomerslocaties in de regio. Maar denk zeker ook na over wat je kunt en wilt bieden in het nieuwe schooljaar. Let op de aanvraagdata en overleg met het bevoegd gezag van je school over de mogelijkheden, wensen en invulling van extra programma’s.

Handige documenten voor de aanvraag

Regeling in Staatscourant
FAQ pagina Rijksoverheid
Tips van Sardes over leertijdverlenging en zomerscholen
Aanvraagformulier via DUO (van 2-21 juni 2020)
Tips vanuit de PO-Raad
Wat is de schoolweging voor mijn school/dislokatie? Zie tabel CBS

52 weken taal!

In Tilburg hebben ze een programma ontwikkeld dat ze ‘Taal52’ (52 weken taal) noemen. Dit is is aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod voor nieuwkomers. Het doel van Taal52 is om die kinderen die daarvan gebruik maken in de schoolvakanties een extra taalaanbod te doen waarbij de ouders bovendien nadrukkelijker betrokken worden en waardoor de terugval in de taalverwerving wordt verkleind.

Vragen en antwoorden over T52 in Tilburg

 • Geven de leerkrachten de lessen?

  De lessen worden gegeven door externe krachten. Dit kunnen wel leerkrachten zijn, maar ook stagiaires, gepensioneerde leerkrachten of vakleerkrachten vanuit de muziek- en cultuursector.

 • Geven jullie echt 52 weken taal?

  Ja, iedere vakantie is er een aanbod voor de leerlingen. Een zomervakantie hebben we ingedeeld in 3 blokken. Een blok is 2 weken. Leerlingen kunnen 1 blok volgen, maar mogen ook alle 3 de blokken volgen. Nationale vakantiedagen zoals eerste en tweede kerstdag is er geen les.

 • Wat is de focus van T52?

  In het aanbod van Taal52 staat de taalverwerving centraal, aanvullend op het taalaanbod van de nieuwkomersgroepen. In verband met de belastbaarheid van kinderen wordt het taalaanbod op een meer spelende en verkennende wijze gedaan. Er is veel ruimte voor omgevingsonderwijs in wijk en stad. Als basis wordt LOGO3000 gebruikt.

 • Wat levert het op?

  Voor leerlingen is het vaak erg leuk om activiteiten te doen tijdens de vakantie. Veel van deze leerlingen hebben nog weinig sociale contacten in de wijk en hebben ouders die ook gedurende de vakantie werken.

  Daarnaast merken de leerkrachten op de school het verschil in de mondelinge taal. De leerlingen kennen sommige woorden al, of beter.

 • Waar kan ik nog meer informatie vinden?

  De T52 activiteiten worden georganiseerd via het samenwerkingsverband. Op de site van het samenwerkingsverband staat meer informatie.
  Informatie over T52

Nog meer mooie voorbeelden

IMC on tour

IMC on tour heeft ruimte voor nieuwe nieuwkomerslocaties. Activiteiten na schooltijd en tijdens vakanties actief in Haarlem, Schiedam, Hilversum, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Werk jij op een nieuwkomerslocatie van 5 klassen of meer? Neem dan nu contact op.

IMC on tour

Taaltuin

Een ander voorbeeld uit Tilburg is de Taaltuin. Kinderen uit groep 3 en 4 met een taalachterstand krijgen in de eigen school een aantal keren in de week extra taalondersteuning.

 

Taaltuin

Taal is leuk

‘Taal is leuk’ is ontwikkeld door de Talentenschool in Amsterdam. ‘Taal is leuk’ is een aanbod dat na schooltijd plaats vindt. Ze werken met thema’s van 15 lessen die ongeveer 1,5 uur per week duren. De aandacht gaat uit naar woordenschat, taal, lezen en schrijven.

Taal is leuk

Kunnen met je meedenken

Stichting Taalvorming

Stichting Taalvorming kan scholen ondersteunen bij een plan met betrekking tot deze subsidie zodat de mondelinge of schriftelijke taal van leerlingen vergroot. Zij maken gebruik van de rijke bron van eigen ervaringen van mensen. Werkvormen vanuit de kunst, drama, literatuur zijn ons gereedschap.

Meer info

LOGO3000

LOGO3000 is prachtig materiaal om in te zetten ter vergroting van de woordenschat. Je kan de LOGO3000 materialen dan ook bestellen van het subsidiegeld. LOGO3000 denkt graag met je mee hoe je het kan inzetten.

LOGO 3000

Anderen bekeken ook

Doorstroom naar het VO

Weer naar school

Deel deze pagina