main-logo
Nieuws
Stress

Nieuws

Alle nieuwsitems voor primair onderwijs

Oorlog: een bron van stress voor sommige leerlingen

Schrijnende beelden uit Gaza en Israël, het is waarschijnlijk niemand ontgaan de afgelopen dagen. De oorlog die sinds afgelopen weekend in alle hevigheid is opgelaaid, raakt veel leerlingen uit het nieuwkomersonderwijs. Sommige kinderen hebben door het nieuws veel last van stress. Wat kun je als onderwijsprofessional doen om deze leerlingen te helpen?

Leerkrachten zijn belangrijke steunfiguren

Coppens, Schneijderberg en Van Kregten (2020) schrijven hierover: ‘’Uit onderzoek weten we dat aanhoudende stress negatieve effecten kan hebben op de ontwikkeling en het functioneren van kinderen. Tegelijkertijd weten we dat als kinderen voldoende steun ervaren van mensen in hun directe omgeving ze in staat zijn om goed met de aanhoudende stress om te gaan. Hierdoor blijven de negatieve effecten uit of beperkt. De stress wordt dan verdraagbaar. Leerkrachten kunnen belangrijke steunfiguren zijn.’’ 

Hoe kan ik aan een kind merken hoe het met ze gaat?

Op de website van Leony Coppens vind je diverse publicaties waarin wordt uitgelegd hoe je als onderwijsprofessional jouw leerlingen kunt steunen. Het artikel ‘Varen op veerkracht’ (Coppens en Vandamme, 2020) werd geschreven ter ondersteuning van leerkrachten tijdens de Coronacrisis, maar lijkt ons ook nu relevant. In het artikel wordt antwoord gegeven op vragen als:
– Hoe kan ik individueel met een leerling in gesprek gaan?
– Hoe kan ik aan kinderen merken hoe het met ze gaat?
– Wat kan ik doen om de veerkracht van kinderen nog meer te vergroten?
– Hoe zorg ik voor mezelf?
Artikel: Varen op veerkracht

Boek: traumasensitieve school

Een andere must read is wat ons betreft het boek De traumasensitieve school van Anton Horeweg (2018). In dit boek wordt kennis gedeeld over de achtergrond van trauma en de gevolgen ervan op de ontwikkeling van het kinderbrein. Het boek bevat praktische voorbeelden, handelingsadviezen en tips. 

Hoe praat je met kinderen over ingrijpende gebeurtenissen?

Ingrijpende gebeurtenissen zoals een oorlog of geweld in de buurt komen ook jouw groep of klas in. Leerlingen kunnen beelden, meningen en gevoelens meenemen naar school. Wat ze zien en horen in het Journaal en Jeugdjournaal, op sociale media en in hun omgeving roept reacties op. Dit vraagt alertheid, gesprek, inlevingsvermogen, tijd en ruimte in het dagelijkse lesgeven. Het NJI geeft 8 tips.
8 tips van NJI

Anderen bekeken ook

Ouderbetrokkenheid

Welbevinden

Deel deze pagina