main-logo
Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vakliteratuur nieuwkomers PO

De traumasensitieve school. Anders kijken naar gedragsproblemen in de klas.

Wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren wijst uit dat getraumatiseerde kinderen veel vaker in onze scholen rondlopen dan we eerder dachten. Denk bijvoorbeeld aan kinderen uit oorlogsgebieden, maar ook aan kinderen van arbeidsmigranten of kinderen die onveilig opgroeien. Die bevindingen nopen ons tot reflectie op wat op dit ogenblik doen in onze scholen.
In dit boek lees je wat de gevolgen van getraumatiseerd zijn in de klas kunnen betekenen: stil en teruggetrokken, angstig gedrag, maar ook chaotisch, druk en boos gedrag. Kinderen die zichzelf niet kunnen reguleren en die niet tot leren komen. Straffen en belonen lijken niet te werken. Soms zullen we ons eigen leerkrachtgedrag moeten herzien. Omgaan met getraumatiseerde kinderen vergt een andere kijk op gedrag en vooral ook een andere kijk op hoe wij als leerkrachten met deze kinderen moeten omgaan.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Anton Horeweg
  • Jaar van uitgave:2018
  • ISBN:9789401442886

Deel deze pagina