main-logo
Lesmateriaal

Lesmateriaal

Lesmateriaal en vakliteratuur voor nieuwkomers in het primair onderwijs

Een en al oor

Dit is niet meer te bestellen. Intercultureel voorleesprogramma voor de onderbouw van de basisschool voor zowel autochtone als allochtone leerlingen. De leerlingen moeten de Nederlandse taal in redelijke mate beheersen. De gekozen thema’s bereiden kinderen voor op een samenleving waarin respect is voor individuele verschillen: gelijkwaardigheid, ‘anders’ zijn, ruzie, vooroordelen en stereotypering spelen een grote rol in de verhalen en de verwerking ervan. De belangrijkste leerdoelen zijn het vergroten van de sociale vaardigheden, het ontwikkelen van de luister- en taalvaardigheid, het vergroten van de woordenschat en het ontwikkelen van muzisch-creatieve vaardigheden. Het pakket bestaat uit 10 voorleesverhalen (een uitgebreide en verkorte versie). De verhalen spelen zich af binnen een konijnengemeenschap, die geconfronteerd wordt met gebeurtenissen zoals die ook plaatsvinden in de Nederlandse multi-culturele samenleving. Bij elk verhaal hoort een reeks lessuggesties, die bestaan uit de formulering van de aandachtspunten uit het verhaal en richtvragen voor het houden van een kringgesprek: deels ’tekstverklarend’, deels om de kernpunten uit het verhaal naar voren te halen. Daarna volgen allerlei andere verwerkingssuggesties zoals handvaardigheidsopdrachten, spelletjes, liedjes, versjes, e.d. Bij ieder verhaal hoort een kijk- en praatplaat. Dezelfde afbeeldingen komen in zwart-wit terug in de kopieerbladen. ‘Een en al oor’ is zowel in grote als kleine groepen kinderen te gebruiken. De verkorte versie, een vereenvoudiging van de voorleesverhalen, kan een hulpmiddel zijn om te differentiëren.

thumnail

Informatie

  • Auteur(s): Nancy Davilar
  • Uitgever:HCO
  • Jaar van uitgave:1995
  • ISBN:9073102022

Deel deze pagina