main-logo
Kwaliteitszorg

Inspectie

Inspectie

Vernieuwd kader

Er is een vernieuwd kader dat in werking treedt per 1 november 2016. Naast het kader ook een ervaring vanuit Hilversum, een nieuwkomersschool die werd bezocht binnen het nieuwe kader.

Downloads
Onderzoekskader inspectie (pdf)
Ervaring vanuit Hilversum (pdf)

Toezichtscyclus vanaf 1 januari 2017

Voorheen bezochten wij nieuwkomersvoorzieningen meestal om de twee jaar. Dit ritme verandert. We gaan nu uit van twee lijnen:

  • Risicoanalyse
    Jaarlijks voeren wij een risicoanalyse uit voor alle nieuwkomersvoorzieningen type 1 en 2 op basis van gegevens uit het laatste onderzoek, de context van de school, signalen en in de toekomst vanuit een vragenlijst die we jaarlijks naar besturen gaan sturen. Komt hier uit dat er risico’s bestaan voor de onderwijskwaliteit dan nemen wij contact op met het bestuur en bepalen of een kwaliteitsonderzoek vanuit risico’s op korte termijn nodig is.
  • Vierjaarlijks onderzoek bij besturen en scholen
    Elke vier jaar bezoeken wij elk bestuur en gaan daarbij na in hoeverre het bestuur zicht heeft op de kwaliteit van de scholen en hierop stuurt . Dat geldt ook voor besturen die één of meer nieuwkomersvoorzieningen hebben. Afhankelijk van de situatie volgt één van de volgende bezoeken op een nieuwkomersvoorziening:
  • Een verificatieonderzoek: nagaan in hoeverre het beeld van het bestuur van de onderwijskwaliteit op de school overeenkomt met de praktijk in de school én nagaan of en hoe er sturing vanuit het bestuur op de kwaliteit van de school plaats vindt;
  • Een onderzoek naar goede school: als het bestuur beschikt over een goede zelfevaluatie van de kwaliteit van de nieuwkomersvoorziening en het de school voordraagt als goede school;
  • Een kwaliteitsonderzoek risico: als er risico’s voor de onderwijskwaliteit zijn (indien geconstateerd in de risicoanalyse van dat jaar).
Publicaties Inspectie van Onderwijs
Staat van het Onderwijs 2017-18 (pag.75)
Staat van het Onderwijs 2016-17 (pag.71-73)
Staat van het Onderwijs 2015-16 (pag.79)
Kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers 2014-15 (pdf)
Kwaliteit onderwijs aan nieuwkomers 2013-14 (cat 1+2) (pdf)
Kwaliteit onderwijs aan nieuwkomers 2013-14 (cat 3+4) (pdf)
Toezicht onderwijs op nieuwkomers, Inspectie 2013 (pdf)
Onderwijs aan nieuwkomers 2012-13 (pdf)

Toezichtskader inspectie

Voor de Inspectie vormen de asielzoekers, en later ook de overige nieuwkomers in het basisonderwijs, al meer dan 20 jaar een afzonderlijk object van toezicht. Met LOWAN-po is hierover structureel overleg. Vanaf november 2011 geldt er een specifiek toezichtskader voor scholen die de eerste opvang verzorgen. Een cat. 1 of 2 school wordt iedere 2 jaar bezocht door de inspectie. Er zijn regionale inspecteurs die een specifieke training hebben ontvangen m.b.t. het verzorgen van onderwijs in de eerste opvang. Zij zullen o.a. de inspecteurs zijn die de scholen bezoeken.

Website inspectie pagina nieuwkomers

 

Wie zijn de regionale inspecteurs eerste opvang?
Bel het inspectieloket: 088-6696060.

Deel deze pagina