main-logo
Home

Categorie item: Communicatie

Hoe werk je op scholen met nieuwkomers aan Welbevinden?

De maatschappelijke afstand tussen jongeren met meer en minder kansen wordt steeds groter, dat zag de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving in 2020. Vooral bij nieuwkomerskinderen en kinderen die opgroeien in laag sociaaleconomische omstandigheden speelt er veel. Je moet rekening houden met eventuele taalachterstanden, mogelijke traumatische gebeurtenissen, (tijdelijk) gebroken gezinnen en de verwerking van…

lees meer

Hink, stap of sprong over de kloof

Politiek en beleid verwachten veel van TOP(Taal, ouderbetrokkenheid, en participatie)-programma's bij het verminderen van onderwijsachterstanden. Niet voor niets. Ouderbetrokkenheid, vooral het bieden van een educatief thuismilieu, hangt sterk samen met schoolsucces.

lees meer

De organisatie van nabijheid-onderzoek naar ISK en zorg

In opdracht van LOWAN en Pharos is in 2018 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar ‘ISK en zorg’. Dit verkennende onderzoek laat zien dat de tevredenheid over de zorg sterk samenhangt met de mate waarin het lukt om nabijheid zo te organiseren dat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden en leerlingen het gevoel hebben dat ze…

lees meer

Deel deze pagina