main-logo
Home

Categorie item: Communicatie

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen (Bakker, Denessen,Dennissen & Oolbekkink-Marchand, 2013). Leraren zetten daarom stevig in op het bevorderen van ouderbetrokkenheid. Leraren van nieuwkomers geven aan het moeilijk te vinden ouders te bereiken. Zij organiseren allerlei activiteiten om de ouderbetrokkenheid te stimuleren, maar krijgen niet de respons…

lees meer

Lopend Vuurtje geeft mij mijn passie voor het onderwijs terug!

Stichting WPF heeft Bureau MUTANT gevraagd een praktijkonderzoek uit te voeren dat antwoord geeft op de vragen: Hoe past vredesonderwijs in het reguliere onderwijs? Welke interventies en activiteiten hanteren leerkrachten om vrede in de groep en school te bevorderen? En hoe maken zij daarbij gebruik van het materiaal van ‘Lopend Vuurtje’?

lees meer

Eritrese statushouders in Nederland

Een kwalitatief onderzoek over de vlucht en hun leven in Nederland. In het onderzoek "Eritrese statushouders in Nederland" van het Sociaal en Cultureel Planbureau komt aan het licht dat  de Eritrese statushouder nog maar weinig vertrouwd is met Nederland en er zich een grote afstand bevindt tussen de Eritrese statushouders en de Nederlandse samenleving.…

lees meer

De wereld ontdekken in de klas. Hoe nieuwkomerkinderen met elkaar en met leerkrachten een gedeelde wereld creëren

Deze rapportage beschrijft de resultaten van het tweejarige onderzoeksproject ‘De wereld ontdekken in de klas’. In dit CEPM project is door onderzoekers van de Marnix Academie, de iPabo en de Universiteit van Humanistiek op twee basisscholen onderzoek gedaan naar de kennis, kunde en kwaliteiten van leerkrachten om van klassen waarin kinderen van nieuwkomers instromen…

lees meer

Deel deze pagina