main-logo
Home

Vakgebied item: Rekenen / Wiskunde

Oefenen.nl-Leerroute budgetteren

In ons Volgsysteem vind je nu ook een leerroute Budgetteren. Met de leerroute leren deelnemers omgaan met geld. Zij krijgen inzicht in hun financiën, leren welke uitgaven je altijd hebt en wat goedkoper kan. Ook oefenen zij met rekenen, taal en de computer. De leerroute bestaat uit 6 lessen met oefeningen uit verschillende programma’s,…

lees meer

RISK Rekenen in de ISK

RISK is een gloednieuw online rekenplatform speciaal voor de ISK. Leerlingen kunnen eindeloos oefenen met alle onderdelen binnen het rekenen: tellen, optellen en aftrekken, tafels en breuken. RISK biedt daarnaast talloze rekenspelletjes en sommen met tijd, geld en procenten. Ook is er aandacht voor de elementaire wiskunde. Leerlingen kunnen geheel zelfstandig aan de slag…

lees meer

iMAT rekentaal in thuistaal

Kinderen begrijpen de rekentaal dikwijls niet, zeker als ze thuis geen Nederlands spreken. De iMAT is ontwikkeld om die kinderen te helpen, als instrument in de klas en als hulpmiddel om ouders te betrekken bij het onderwijs. De iMAT is rekentaal in de thuistaal en is interessant voor iedereen: leerkrachten, begeleiders, vrijwilligers, ouders en…

lees meer

WISK – wiskundetaal

De wiskundeles in het middelbaar onderwijs is ontzettend talig. Deze 'wiskundetaal' kan anderstalige jongeren op de ISK belemmeren bij het begrijpen van de wiskunde. Doordat zij het taalgebruik uit de reguliere wiskundemethoden nog niet beheersen, krijgen zij niet de kans naar eigen vermogen te leren. WISK is een laagdrempelige methode die zowel aandacht heeft…

lees meer

Rekenmodules Negen/Twee

Negen/Twee is een rekenmethode op niveau 2 van de modulaire leerlijn wiskunde van de KSE, bedoeld voor volwassenen. De methode is te gebruiken voor volwassen anderstaligen, die inmiddels al wat Nederlands hebben geleerd, en een lees- en luisterniveau hebben op KSE-niveau 1. De antwoorden van alle 10 modules zijn in de docentenhandleiding te vinden.…

lees meer

WisMon Wistaal havo/vwo

WisTaal ondersteunt je bij het maken van jouw wiskunde. Wiskunde is een talig vak, waardoor het begrip van de vaktaal belangrijk is om de wiskunde te begrijpen. Of je nu op de middelbare school zit, een cursus gaat doen buiten school, net dat extra beetje hulp kunt gebruiken of dat je wilt instromen in…

lees meer

Nieuwsrekenen

Nieuwsrekenen biedt contextopgaven aan de hand van het onderwerp van Nieuwsbegrip. Iedere week op zes niveaus stof voor een half uur rekenen. Van niveau AA tot C. Niet specifiek voor nieuwkomers.

lees meer

ffLeren Rekenen

Een taalarme digitale rekenmethode met moderne rekendidactiek, gericht op zwakke rekenaars. In de methode is geschreven taal bewust vervangen door animaties beeld en gesproken tekst. Methode biedt ook feedback met beeld. Daarnaast zijn er werkboeken met een zeer uitgebreide didactische handleiding.

lees meer

Startrekenen

Startrekenen is een rekenmethode die voorbereidt op het centraal rekenexamen én op de rekenvaardigheid die leerlingen nodig hebben in hun beroep en hun dagelijks leven. De leerwerkboeken van Startrekenen bevatten beknopte theorie, voorbeelden en opdrachten. Naast de leerwerkboeken is het oefen- en toetsprogramma Startrekenen Online in te zetten. Startrekenen deel A en B leiden…

lees meer

Deel deze pagina