Toon submenu Verberg submenu

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland zijn leerplichtig

Alle kinderen (5-16 jaar) die in Nederland zijn hebben leerplicht en moeten naar school. Het is echter wel wenselijk voor leerlingen die als vluchteling naar Nederland komen dat zij eerst gescreend zijn door de GGD en geregistreerd door de Vreemdelingenpolitie alvorens zij in een klas zitten (dit kan binnen een paar dagen naar aankomst).
icon-purple-news Informatie van de Rijksoverheid over leerplicht

Leerlingen die nog geen BSN hebben

Alle leerlingen tussen 5-16 jaar zijn leerplichtig. Ongeacht de status van de leerling, dus ook als de leerling geen sofinummer of BSN heeft, kan je de leerling inschrijven. Als de leerling geen BSN heeft, koppelt DUO via het systeem BRON een onderwijsnummer terug aan de onderwijsinstelling.

In- en uitschrijving van leerlingen

Rond de in- en uitschrijving van leerlingen is er op scholen met nieuwkomers vaak onduidelijkheid. De oude school en/of de nieuwe school zijn soms niet of pas na verloop van tijd bekend. Volgens het Besluit bekostiging gelden de volgende regels. Als de leerling in de zomervakantie verhuist is het belangrijk dat een uitschrijving plaatsvindt per 31 juli en een inschrijving per 1 augustus. Naast deze schooljaarwissel zijn er heel veel in- en uitschrijvingen tijdens het lopende schooljaar. Hiervoor gelden de regels die in de bijlage staan. Meer informatie over in- en uitschrijfdatum is te verkrijgen bij de Kennisbank via de site van DuO.
icon-purple-file In en uitschrijven van leerlingen (pdf)

Samen met leerplichtambtenaren het verzuim te lijf …

ingrado_logoINGRADO is een brancheorganisatie voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten en is hiervoor dé gesprekspartner voor de landelijke overheid, gemeenten, regio’s en ketenpartners. Ze heeft intensief contact met OCW, Justitie en politieke partijen. Ze brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. Voor LOWAN een belangrijke gesprekspartner over oplossingen voor leerlingen die door asielprocedures niet naar school (mogen) gaan en ook door de procedure en de vele verhuizingen veel verzuimen. Voor de basisscholen heeft INGRADO een handreiking voor verzuimbeleid ontwikkeld. Dit kan voor de eerste opvangscholen een nuttig hulpmiddel zijn voor de ontwikkeling van een op de eigen organisatie afgestemd verzuimprotocol.
icon-purple-file Handreiking verzuimprotocol (pdf)
icon-purple-news Naar de website van Ingrado

Bewaren

Bewaren

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.