Kinderen zonder papieren

Ongedocumenteerde kinderen

De Hogeschool Utrecht heeft samen met Defence for Childrenen Stichting LOS onderzoek gedaan naar ‘onzichtbare kinderen’, oftewel kinderen die wel naar school gaan maar niet in het GBA staan. In het rapport ‘Kinderen buiten beeld’ gaan ze in op de aantal ongedocumenteerden, verwerken ze de gegevens die ze uit de 33 interviews met ongedocumenteerde kinderen haalden en doen ze aanbevelingen voor de gemeente.
icon-purple-file Kinderen buiten beeld (pdf)


Een eerlijk kinderpardo
n

Vele kinderen vallen buiten het kinderpardon. Defence for Children zet zich samen met VluchtelingenWerk, Kerk in Actie, Stichting LOS en Stichting INLIA in voor een eerlijker kinderpardon. Zij zetten zich in dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn een verblijfsvergunning krijgen. Op de website van Defence for Children staat meer informatie.
icon-purple-news Naar website Defence for Children


Kinderen zonder verblijfsdocument

Er zijn naar schatting 30.000 ‘illegale’ kinderen in Nederland. Op de website van iLegaalkind kan iedereen informatie inwinnen over deze kinderen. Op deze website wordt duidelijk gemaakt dat alle kinderen, legaal of illegaal, dezelfde rechten hebben. Het geeft praktische informatie over hoe het zit met het recht op onderwijs, gezondheidszorg, onderdak, enzovoort. Kinderen zonder verblijfsdocument hebben recht op onderwijs en zorg. Pharos en Unicef hebben een folder gemaakt waarin de rechten op zorg goed staan beschreven.
icon-purple-news Naar website Ilegaalkind
icon-purple-file Folder illegale kinderen (pdf)

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732

Reacties zijn gesloten.