Kind in AZC

COA

Het Centraal Opvang centrum Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom van asielzoekers in Nederland. Het aantal asielzoekers kan sterk fluctueren, hierdoor veranderen ook het aantal en type opvanglokaties regelmatig. Een actueel overzicht is te vinden op de website van COA. De locaties waar onderwijs wordt verzorgd staat de school in onze scholenlijst. Vragen voor COA? De landelijke contactpersoon is Lex Boogerd.
icon-purple-news Website COA
icon-purple-file Jaarverslag 2014 COA (pdf)

Kind in AZC

De werkgroep ‘Kind in AZC’ is gezamenlijk met diverse organisaties een website gestart informatie over alles wat van belang is in het leven van een kind in een asielzoekerscentrum. Het is de eerste website in Nederland die asielzoekerskinderen centraal stelt. Naast algemene informatie is er per azc specifieke informatie te vinden. Kinderen kunnen via de site met elkaar in contact komen en ze kunnen vragen stellen aan deskundigen. Daarnaast is er onder de tab ‘landen’ informatie over waarom veel mensen uit deze landen asiel aanvragen.
icon-purple-news Tell-me website

De vrolijkheid

De Vrolijkheid is een stichting die creatieve activiteiten organiseert in de azc’s. Ze willen graag dat kinderen weer kind kunnen zijn. Stichting de Vrolijkheid heeft een netwerk van musici, beeldende kunstenaars en theatermakers die zich inzetten op de diverse AZC locaties. Ze gebruiken dans, theater, muziek en/of beeldende kunst om het verhaal van het kind vorm te geven. Via hun website is te lezen wat ze op iedere AZC locatie organiseren.

De Vrolijkheid heeft ook een lespakket gemaakt over anders zijn of juist niet.
icon-purple-news Website de Vrolijkheid
icon-purple-file Lespakket ‘anders zijn of juist niet'(pdf)

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732

Reacties zijn gesloten.