Nieuwkomers in Gelderland/Overijssel

Overzicht bijeenkomsten

23 januari 2019 Regio bijeenkomst Pioniers in NK onderwijs 14:00-16:30
locatie volgt
27 maart 2019 Regio bijeenkomst Pioniers in NK onderwijs 14:00-16:30
locatie volgt

Verslagen van bijeenkomsten

3 oktober 2018 Regio bijeenkomst Pioniers in NK onderwijs 14:00-16:30 – zie hieronder
Agenda Verslag
6 juni 2018 Regio bijeenkomst Pioniers in NK onderwijs zie hieronder

Pioniers in de regio: verslag 3 oktober 2018

Na een aantal fragmenten en discussies gingen we uiteen in groepen rondom de thema’s:
– borgen en kwaliteit
– werken met verschillende niveau’s
– trauma sensitief lesgeven
Bij borgen en kwaliteit ging het gesprek over de rol van de inspectie. In alle taalklassen zijn er OPP’s/ IOP’s voor individuele leerlingen en een vaste toetscyclus. Er zijn in deze regio ook basisscholen die nieuwkomers opvangen, en die nieuwkomers draaien mee met de groep zonder individueel plan. Hier is veel ergenis over. Graag zou dit groepje zien dat de inspectie toeziet op de kwaliteit van het onderwijs van alle nieuwkomers, ongeacht of ze in een taalklas zitten.
Bij werken met verschillende niveau’s werd gesproken over klassenmanagement en materialen. Er werden diverse dilemma’s opgesomd. Er kwam nog niet een plan van actie uit voort.
Bij trauma sensitief lesgeven ging het veel over de samenwerking. De samenwerking tussen school-cjg-ouders-leerlingen. Er werd ook gesproken over het programma TOLK dat ondersteunend zou kunnen werken. Daarnaast zou het gewaardeerd worden als er een volgende keer een expert zou kunnen komen m.b.t. dit onderwerp die kennis zou kunnen delen.
rekentool LowanVerslag van de bijeenkomst

Pioniers in de regio: verslag 6 juni 2018

Hoe kunnen we in onze regio het nieuwkomersonderwijs zo goed mogelijk vorm geven? Hoe kunnen we als leerkrachten, intern begeleiders en andere betrokkenen zo goed mogelijk samen werken en samen leren? 6 juni 2018 was de eerste ‘Pioniers in de regio’ middag. We willen in projectteams werken aan de onderstaande thema’s:

  • Niveauverschillen in de klas
  • Traumasensitief onderwijs
  • Instroom en uitstroom van kinderen
  • Aanbod van methodes en onderwijsmateriaal (sluit het materiaal aan bij het cognitieve, emotionele, taal- en leeftijdsniveau?)
  • Overgang naar het voortgezet onderwijs
  • Waarborgen van de deskundigheid en kwaliteit van het nieuwkomersonderwijs.  

Kom je de volgende keer ook?

Verslagen van bijeenkomsten

6 juni 2018 Regio bijeenkomst Pioniers in NK onderwijs  Verslag

Via dit formulier kunt u zich inschrijven voor de bijeenkomst op 3 oktober van 14.00-16.30. Deze middag wordt georganiseerd door LOWAN en Kennisland

Lokatie: AZC de Waaier, Zutphen

Wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening ga je akkoord met de opslag en verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van de levering van deze dienst. Lees meer over de wijze waarop LOWAN met je gegevens omgaat in onze privacyverklaring.

UITGELICHT PO

Bekijk ook andere geplande evenementen

Agenda

Bekijk de nieuwsberichten van PO

Nieuws

Contactpersoon

Jolande Mekking
 Mail Jolande

Reacties zijn gesloten.