Toon submenu Verberg submenu

Onderzoek

Wachten op je toekomst: kinderen in de noodopvang

De Kinderombudsman presenteerde in begin 2016 het rapport met de bovenstaande titel. De kinderombudsman roept op om het verhuizen tot het minimum te beperken. Tevens z.s.m. terug te brengen tot de oorspronkelijke normen.
icon-purple-fileRapport: Wachten op je toekomst: kinderen in de noodopvang(PDF)

Onderzoek onder nieuwkomers leerkrachten

Charlotte van Keulen heeft ter afsluiting van haar master opleiding (juni 2015) aan de Universiteit van Utrecht een scriptie geschreven over het onderwijs aan nieuwkomers. Ze heeft hiervoor 26 teamleden van verschillende scholen gesproken. In de scriptie kan lezen met hoeveel enthousiasme en plezier de leerkrachten lesgeven aan deze doelgroep. Daarnaast blijkt het belang van expertise bij leerkrachten. Denk aan het snel vaststellen van een beginsituatie, een goed klimaat sociaal emotioneel, weten hoe je de Nederlandse taal aanleert etc..
icon-purple-file Afstudeerscriptie: ‘Perspectief van basisschoolleerkrachten op het onderwijs aan vluchtelingen- en/of asielzoekerskinderen in Nederland’ (PDF)

Het is hier… gewoon stom!

5 november 2014 hebben jongeren uit gezinslokaties het rapport ‘Het is hier in één woord gewoon… stom!’ overhandigd aan Tweede Kamerleden. Op dit moment zijn er acht gezinslokaties (GLO) in Nederland. De Werkgroep Kind in AZC heeft onderzoek gedaan en noemen de situaties van de kinderen in de GLO ‘ziekmakend’.
icon-purple-fileHet is hier in een woord gewoon.. stom! (PDF)

Kinderen buiten beeld

Kinderen zonder verblijfsstatus groeien op in gezinnen met een gering inkomen, zijn vaak slecht gehuisvest en staan regelmatig onder grote psychische druk; ze leven in zeer kwetsbare omstandigheden. (bron: Defence for children, mei 2014).
Studenten van de hogeschool Utrecht hebben 29 kinderen geïnterviewd. In de scholen voor de eerste opvang zitten ook kinderen zonder papieren. In het rapport staat dat de kinderen vaak onder psychische druk staan omdat ze niet weten wie ze wel/niet kunnen vertrouwen. In het rapport wordt ook de slechte woonsituatie genoemd, woonsituaties waarin een bed wordt gedeeld door meerdere mensen.
icon-purple-file
 Rapport Kinderen buiten beeld (pdf)

Onderzoek naar taalbeleid aan nieuwkomers

Brecht Jelsma heeft in begin 2014 haar scriptie afgerond na haar BA aan de Universiteit van Utrecht. Zij beschrijft o.a. hoe het nieuwkomers onderwijs in Rotterdam is georganiseerd.
icon-purple-fileAfstudeerscriptie ‘Taalbeleid voor nieuwkomers in de basisschoolleeftijd’ (PDF)

Competenties onderwijs aan nieuwkomers

In april 2012 heeft IVA (Eindhoven School of Education) in opdracht van LOWAN-PO onderzocht welke competenties leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders nodig hebben in het eerste opvang onderwijs. Dit onderzoek kan gebruikt worden voor kwaliteitszorg voor schoolbesturen (aannamebeleid en professionalisering), Inspectie (toezicht) en in de eerste plaats voor leerkrachten, interne begeleiders en schoolleiders.
icon-purple-fileToelichting_competenties Inleiding competenties nieuwkomers (pdf)
icon-purple-fileToelichting competenties (pdf)
icon-purple-fileHet complete rapport Nieuwkomers in het basisonderwijs (pdf)

Vele verhuizingen

Kinderen verhuizen vaak tijdens de asielprocedure. Ze verhuizen van een COL naar een POL naar een AZC. Unicef, Defence for Children hebben hier onderzoek naar gedaan. Hoe is dit voor de kinderen? Welke gevolgen heeft dit? Zij concluderen dat de vele wisselingen impact hebben op sociale netwerken, gezondheid en onderwijs.
 icon-purple-fileRapport ‘Ontheemd’ (pdf)

Onderwijskundig rapport Nieuwkomers

Kinderen die vanuit het buitenland naar Nederland komen, moeten het eerste jaar dat ze in Nederland zijn een zo optimaal mogelijk onderwijstraject doorlopen. Dit is noodzakelijk omdat de nieuwkomers aansluiting moeten vinden bij hun leeftijdsgenoten. Het blijkt dat nieuwkomers tijdens hun eerste jaar in Nederland vaak van school wisselen. Een adequaat onderwijskundig rapport is daarom een noodzakelijke voorwaarde om optimaal onderwijs te kunnen verzorgen. In opdracht van LOWAN-PO heeft Oberon in 2012 een onderwijskundig rapport ontworpen.

  • Het is een standaard voor alle scholen, met informatie welke minimaal moet worden overgedragen.
  • Het voorkomt dat essentiële informatie vergeten wordt.
  • Het vergroot het gebruiksgemak voor de scholen waar leerlingen naar doorstromen.
  • Het biedt de mogelijkheid om als bijlage aanvullende informatie door te geven.

icon-purple-fileOnderzoek onderwijskundig rapport voor nieuwkomers (pdf)

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.