Toon submenu Verberg submenu

Huidige projecten

Hieronder noemen we een aantal van de huidige projecten naar aanleiding van vragen uit de praktijk.

Digitaal leerlingvolgsysteem voor nieuwkomers
Met financiering vanuit OC&W heeft LOWAN diverse digitaal LVS ontwikkelaars benaderd met de vraag of ze iets kunnen ontwikkelen voor nieuwkomers. Diverse partijen reageerden enthousiast, CEDIN kwam hier sterk uit. CEDIN is op dit moment een digitaal LVS aan het ontwikkelen. Vanaf mid-januari is er een pilot met een aantal test scholen. We hopen dat rond de studiedag (11 april) het digitaal LVS beschikbaar is.

Mondelinge taal
Al geruime tijd zijn we als LOWAN bezig om partijen en geld te vinden die gezamenlijk met ons een vernieuwde methode mondeling taal kunnen ontwikkelen. In plaats van 1 groot project zijn er diverse kleine projecten gestart. In de leskist van februari 2016 zat vernieuwd materiaal ontwikkeld door CED en LOGO3000. Dit materiaal, uitwerking 1 thema van 2 weken, werd zeer enthousiast ontvangen. In januari 2017 zal op de NOT nogmaals om goede feedback worden gevraagd. Op basis van de feedback van het afgelopen jaar willen we dan meerdere thema’s gaan ontwikkelen. De gesprekken met financierders lopen. Tevens hebben we de Universiteit van Amsterdam en het ITTA gefinancierd en gevraagd goede woordenlijsten te maken voor oudere nieuwkomers. De huidige woordenlijsten zijn ontwikkeld voor kleuters. We hopen dat deze lijsten mid januari 2017 gereed zijn.

Talig rekenen
Een aantal jaar geleden ontwikkelde de schakelklas in Purmerend rekenkisten. Vele scholen waren enthousiast. LOWAN is gezamenlijk met het ABC fondsen aan het werven om materiaal te kunnen ontwikkelen voor het rekenonderwijs aan nieuwkomers. In januari 2017 gaven zij gezamenlijk een pitch aan een aantal fonds beheerders.

Begrijpend lezen
Op de LOWAN studiedag van Noord Holland/Utrecht (21 nov 2016)  kwam een urgentie vraag naar boven m.b.t. begrijpend lezen. Er is gebrek aan goed materiaal. LOWAN heeft vervolgens het CED benaderd, de ontwikkelaar van nieuwsbegrip/ schooltaal en Mondeling Nederlands Nieuws. Er zijn nu gesprekken gaande over een mogelijke versimpelde versie van nieuwsbegrip.

Sociaal emotionele methode
Pharos gaat gezamenlijk met diverse experts een methode / handvaten ontwikkelen voor nieuwkomers. Hierbij zal het gaan om groepvorming, nieuwe leerling, afscheid nemen, omgaan met elkaar. Mocht je graag in deze denktank willen deelnemen, laat het weten aan Marieke.

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.