Toon submenu Verberg submenu

POL/GLO bekostiging

Voor een leerling die verblijft in een proceslocatie of een gezinslocatie, van het COA, is additioneel, naast de bijzondere bekostiging voor leerlingen (<1 jaar of <2 jaar) bekostiging beschikbaar. Dit is een bedrag van €907,-per leerling.

Dit moet aangevraagd  zijn voor 1 juli 2020. Let op: het indienen van de aanvraag kan pas nadat de regeling bekostiging personeel is gepubliceerd door het ministerie van OCW, dit gebeurt jaarlijks in maart of april. We zullen u tegen die tijd via onze nieuwsbrief wijzen op de mogelijkheid om deze aanvraag te doen.

Voorbeeld: op uw school staan op 1 oktober 2019 50 leerlingen ingeschreven die verblijven op een pre-POL. U kunt rond 1 oktober alvast het bewijsstuk verzorgen (een verklaring van het bevoegd gezag dat in de leerlingenadministratie documenten zijn opgenomen, waarin het COA de school noemt als opvangschool voor deze 50 kinderen). Vanaf maart of april 2020 kunt u de aanvraag indienen, deze moet vóór 1 juli 2020 door DUO ontvangen zijn.
Nieuws LowanWebsite DUO, pagina POL/GLO
icon-purple-news Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020 (artikel 37)

Doorlooptijden IND
Verschillende basisscholen hebben op dit moment te maken met de gevolgen van de langere doorlooptijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor de asielprocedure. Met name voor scholen bij opvanglocaties waar asielzoekers verblijven in afwachting van de procedure (de zogenaamde pre-POL) heeft dit gevolgen. Het is belangrijk voor deze scholen om te weten dat het de verwachting is dat de langere doorlooptijden in 2019 en 2020 zullen blijven bestaan.

Over de doorlooptijden is in april een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) verwacht dat de doorlooptijden in 2019 verder toenemen. Ook in 2020 verwacht JenV dat de langere doorlooptijden blijven bestaan, maar dat de IND wel kan beginnen met inlopen om in de loop van 2021 weer binnen de gewenste termijn te kunnen beslissen. De huidige doorlooptijden kunnen worden geraadpleegd op de website van de IND waar ze maandelijks worden bijgehouden.
Nieuws LowanDoorlooptijden

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.