Toon submenu Verberg submenu

Bekostiging vreemdelingen

Hieronder de bekostigingsregeling, schooljaar 2019-20, voor vreemdelingen die korter dan een jaar in Nederland zijn.

Belangrijk:

  • Ieder kwartaal bekostiging aanvragen (eerste schooldag, 1 november, 1 februari en 1 mei).
  • Twee doelgroepen: asielzoekers/statushouders OF overige vreemdelingen
  • Drempel van minimaal 4 overige vreemdelingen EN/OF asielzoekers
  • Ook S(B)O scholen kunnen additionele bekostiging aanvragen. Zij kunnen bekostiging aanvragen voor vreemdelingen. Met vreemdelingen worden alle twee de doelgroepen bedoeld.

Overige vreemdelingen?
In de bekostiging wordt gesproken van twee doelgroepen. Asielzoekers/statushouders en overige vreemdelingen. Met overige vreemdelingen wordt bedoeld leerlingen die staan ingeschreven op school en wie geen asielzoekers/statushouder zijn. Deze leerlingen zijn korter dan een jaar in Nederland en hebben geen Nederlandse identiteit. Deze leerlingen hebben tenminste een ouder die een document heeft waarop blijkt dat ze een burger van de EU zijn of uit een ander land komen.

Kwartalen?
De bekostiging kan 4x per jaar aangevraagd worden; eerste schooldag, 1 november, 1 februari en 1 mei.

Op 1 augustus is het nog zomervakantie; dit is daarom een rare teldatum voor het onderwijs. De eerste schooldag wordt als telmoment gehanteerd. De bekostiging moet voor 30 september aangevraagd zijn.
Op 1 november moet er binnen 4 weken weer het aanvraagformulier ingevuld worden. Tel de leerlingen die op 1 november staan ingeschreven op het brinnummer. Op 1 februari en 1 mei wederom.

Bedrag?
Het bedrag voor vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op een brinnummer (bij minimaal 4 leerlingen) bedraagt €3.112,44 per leerling.

Let op: Dit wordt gecorrigeerd met de 1 oktober bijdrage van het jaar ervoor en evt. groeibekostiging.

Eerste keer?
Er is een additionele vergoeding voor scholen die de eerste keer bijzondere bekostiging aanvragen op hun brinnummer. De verklaring kan ingevuld worden, deze wordt additioneel mee gestuurd. Hieronder hebben we een opzet gemaakt voor deze verklaring.

icon-purple-file Aanvraagformulier bijzondere bekostiging eerste opvang vreemdelingen (pdf)
rekentool LowanAanvraagformulier bijzondere bekostiging voor S(B)O-scholen (pdf)
icon-purple-file Verklaring eerste keer aanvraag (word)
icon-purple-file Regeling bekostiging nieuwkomers PO 2019-2020
icon-purple-news Website DUO

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.