Toon submenu Verberg submenu

Bekostiging asielzoekers

Hieronder de bekostigingsregelingen (schooljaar 2019-20) voor asielzoekers/statushouders die <2 jaar in Nederland zijn.

De regels in het kort

  • Ieder kwartaal bekostiging aanvragen (eerste schooldag, 1 november, 1 februari en 1 mei).
  • Twee doelgroepen: asielzoekers/statushouders OF overige vreemdelingen.
  • Voor <1 jaar in Nederland drempel van minimaal 4 asielzoekers/statushouders (en/of overige vreemdelingen).
  • Voor >1 jaar en <2 jaar in Nederland aanvragen ieder kwartaal (geen drempel!)

Wie zijn asielzoeker/statushouder?
Deze leerling staat ingeschreven op de school. Deze leerling heeft een document of schriftelijke verklaring waaruit het rechtmatige verblijf blijkt, dit is op gronde zoals beschreven in artikel 8 van de Vreemdelingenwet.

Voorbeelden van documenten:
* verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
* document in afwachting van de beslissing op een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning
* document in afwachting van een beslissing op een bezwaarschift als er sprake is van een evt. uitzetting.

Waar staat de datum van binnenkomst in Nederland?
Dit zal staan op de onderstaande formulieren:
* een datumstempel in het paspoort bij binnenkomst in Nederland
* een beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000
* een rapportage van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
* een registratieformulier van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Ouders dienen een copy van dit formulier aan school te verstrekken.

Aanvraagformulier
Op het formulier geef je ook aan hoeveel asielzoekers er stonden ingeschreven op het brinnummer op 1 oktober 2018. Dit hoeven niet fysiek dezelfde leerlingen te zijn! Het aanvraagformulier is hieronder te downloaden of online via de DUO site invullen.
rekentool LowanAanvraagformulier bijzondere bekostiging korter dan 1 jaar (pdf)
rekentool LowanAanvraagformulier bijzondere bekostiging tweede jaar (pdf)
Nieuws LowanOnline via DUO aanvragen 1e jaars bekostiging asielzoekers en vreemdelingen

Bedrag?
Het bedrag voor asielzoekers/statushouders die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op je brinnummer (bij minimaal 4 leerlingen) bedraagt €9.980,32 per leerling. (Let op: Dit wordt gecorrigeerd met de 1 oktober bijdrage van het jaar ervoor en evt. groeibekostiging.). Per teldatum ontvang je 3/12 van dit bedrag.

Het bedrag voor asielzoekers/statushouders die langer dan 1 jaar maar korter dan 2 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op je brinnummer (geen drempel!) bedraagt €375,- per leerling/ per telmoment. (Let op: Gewichtenverklaring is niet meer nodig).

Eerste keer?
Er is een additionele vergoeding van €11.959,- voor scholen die de eerste keer bijzondere bekostiging aanvragen op hun brinnummer. Het aanvraagformulier kun je invullen, additioneel moet er een verklaring mee worden gestuurd. Hieronder hebben we een opzet gemaakt voor deze verklaring.

icon-purple-file Verklaring eerste keer aanvraag bijzonder bekostiging (word)
icon-purple-file Aanvraagformulier bijzondere bekostiging eerste jaar (pdf)
rekentool LowanAanvraagformulier bijzondere bekostiging tweede jaar (pdf)
icon-purple-file Regeling bekostiging nieuwkomers PO 2019-2020
icon-purple-file Vreemdelingenwet 2000 (pdf)
icon-purple-news Website DUO

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.