Overzicht regelingen

COA heeft een stroomschema ontwikkeld waarin de stappen van de asielprocedure staan beschreven. Tevens heeft OC&W namens diverse partijen een informatiedocument ontwikkeld waarin de regelgeving en de verantwoordelijkheden van de diverse partijen staan benoemd. Daarnaast is er een overzicht gemaakt van de regelingen voor de gemeente.

Stroomschema asielprocedure (pdf)
Informatiedocument rollen en verantwoordelijkheden (pdf)
Overzicht regelingen voor gemeente (pdf)

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732

Reacties zijn gesloten.