Financiering

In de rubriek Financiering vindt u informatie over de onderstaande vier onderwerpen.

OCW/DUO
Financiering per leerling loopt via OCW/DUO. Scholen kunnen bijzondere bekostiging aanvragen. Aan de bekostiging zitten diverse regels verbonden, uitgesplitst naar type leerling.
icon-purple-arrowLees verder

COA
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Deze opvanglocaties zijn verspreid over Nederland, en elke opvanglocatie is anders.
icon-purple-arrowLees verder

Additionele financiering
Samenwerking is belangrijk voor kwalitatief goed nieuwkomersonderwijs. Deze partners kunnen ook een bron van inkomsten zijn.
icon-purple-arrowLees verder

Rekenmodule
Hieronder een link naar een rekenmodule m.b.t. bekostiging nieuwkomers schooljaar 17-18.
Rekentool (Excel)

Deel deze paginaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reacties zijn gesloten.