main-logo
Organisatie
Type scholen

Diverse soorten nieuwkomerslocaties

Binnen Nederland hebben we diverse typen nieuwkomerslocaties.

Type nieuwkomerslocaties

Binnen Nederland erkennen we 4 typen nieuwkomerslocaties. Hieronder meer informatie over de diverse typen.

video

Typen scholen

Nieuwkomersonderwijs is overal anders georganiseerd. De Inspectie zocht in 2011 overeenkomsten tussen de verschillen organisatie vormen zodat ze de scholen konden onderverdelen in typen. Mirjam Balthussen van de Inspectie van Onderwijs legt het verschil uit tussen de typen.

Vragen en antwoorden

 • Wat is een type 1 school?

  De Inspectie van Onderwijs hanteert de onderstaande criteria voor een AZC-school:

  • De school is verbonden aan een asielzoekerscentrum (azc);
  • De school bevindt zich op het terrein van of in de nabije omgeving van het azc.
 • Wat is een type 2 school?

  De Inspectie van Onderwijs hanteert de onderstaande criteria voor een grote zelfstandige school:

  • De school verzorgt uitsluitend onderwijs aan nieuwkomers;
  • De school functioneert zelfstandig, maar kan wel gekoppeld zijn aan een ‘moederschool’;
  • De school bestaat minimaal twee jaar;
  • De school beschikt over een eigen schoolplan en schoolgids, of – in het geval van een koppeling aan een ‘moederschool’ – neemt in de documenten van de moederschool een duidelijke plaats in;
  • Leerlingen kunnen na een periode van 1 tot 1,5 jaar uitstromen naar een (reguliere) basisschool of naar het voortgezet onderwijs.
 • Wat is een type 3 school?

  De Inspectie van Onderwijs hanteert de onderstaande criteria voor 1 of 2 nieuwkomersklassen binnen een basisschool:

  • Zijn gekoppeld aan een (reguliere) school en maken deel uit van de basisschool;
  • Zijn aparte klassen waarin uitsluitend nieuwkomers zitten;
  • Zijn gericht op het leren van de Nederlandse taal;
  • Verzorgen voor de duur van 1 tot 1,5 jaar onderwijs aan nieuwkomers;
  • Verzorgen een of meer dagen per week onderwijs voor nieuwkomers;
  • Vallen onder de verantwoordelijkheid van de directie van de school c.q. het bevoegd gezag. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang en het onderwijs in de nieuwkomersklassen;
 • Wat is een type 4 school?

  Op deze school zitten er een aantal nieuwkomers op de school. Deze categorie wordt niet als nieuwkomers voorziening beoordeeld maar als een reguliere basisschool. De leerlingen op deze school hebben een programma op maat gedurende de dag.

Inspectie

Wanneer val je onder het inspectie kader?

Op nieuwkomerslocaties type 1,2 en 3 is het waarderingskader nieuwkomers van toepassing. Dit betekent dat er door de inspecteur via dit kader worden gekeken.

Waarderingskader nieuwkomers
kijkje in de school
AZC school

Type 1 school

‘De Vlieger’ in Dronten is een voorbeeld van een type 1 school. Deze school staat op het AZC terrein in Dronten. De meeste leerlingen wonen met hun familie op het AZC bij Roggebot.

Meer scholen?
Grote, zelfstandige school

Type 2 school

De Internationale Taalklas (ITK) in Haarlem is een type 2 school. Deze school deelt het brinnummer met een andere basisschool. De ITK heeft 12 klassen voor nieuwkomers. Deze school heeft een eigen schoolgids, zorgplan en aanpak.

Meer scholen?

Anderen bekeken ook

Bekostiging OCW

Sterke voorbeelden

Deel deze pagina