main-logo
Ouderbetrokkenheid

Inzet tolk door school - Global Talk

Alle scholen met nieuwkomers kunnen tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik maken van de tolk- en vertaaldiensten van Global Talk. Er zijn 1500 tolken in ruim 200 talen beschikbaar. Je kunt de tolkdienst ook inzetten als je ouders spreekt. De tolk is erbij via de telefoon, op locatie, conference/video.

LOWAN regeling
Heb je een nieuwkomer bij je op school of die doorgestroomd is naar jouw school? Of heb je een tolk nodig bij het gesprek met de ouders? Dan kun je gebruik maken van deze LOWAN-regeling.
Bij aanmelding krijg je een klantnummer, met dit klantnummer kan ieder teamlid (binnen jouw school) zich identificeren.
Pas daarna kun je van de diensten van Global Talk gebruik maken.

Tolk per telefoon
Direct: De snelste en beste oplossing. Je belt Global Talk en geeft de gewenste taal door. Binnen enkele seconden heb je een tolk aan de lijn, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Deze dienst is bekend als de Tolkentelefoon. In drukke periodes kan er een wachttijd zijn.
Reserveren: Aanbevolen als je een tolk nodig hebt in een taal die niet vaak voorkomt of voor complexe zaken. Op het gewenste tijdstip krijg je de juiste tolk aan de lijn.

Vanaf nu: online omgeving
Vanaf nu is het mogelijk dat scholen gebruik kunnen maken van een eigen online inlog. Het is dan nodig om eenmalig online account aan te maken. Via de online omgeving kan de school een tolk aanvragen. Je geeft online aan in welke taal en de verwachte tijd. Vervolgens verschijnt er een speciaal telefoonnummer. Wanneer je dit nummer belt krijg je meteen de tolk in de gewenste taal.

Tolk op locatie
Bij gesprekken die ingrijpend of ingewikkeld zijn, kun je kiezen voor een tolk die bij je op locatie aanwezig is.

Informatie kort op een rij

Deel deze pagina