main-logo
Nieuws
Terugblik

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

Terugkijken op 2023

2023 LOWANPO 0581 940x370 1

Nog een aantal dagen en dan zijn de schooldagen in 2023 voorbij. Graag blik ik terug aan de hand van een aantal thema’s.

Met hart en ziel

Op alle scholen waar ik kom zie ik dat teamleden zich met volle energie inzetten voor de doelgroep. De doelgroep is steeds weer anders qua culturele achtergrond, schoolhistorie en taal. Dit eist van ons, als leerkracht, dat we scherp blijven en onze expertise op peil houden. Het vraagt ook veel van de organisatie (steeds weer inspelen op fluctuatie) en van onze samenwerking (intern en extern).

Met de juiste expertise aan de slag?

Wat is de juiste expertise? Hoe houden we elkaar scherp? Dachten we een paar jaar geleden nog dat we het juiste deden met allemaal aparte vakgebieden, leren we nu dat het heel belangrijk is dat we in samenhang lesgeven. Via de LOWAN-helpdesk krijgen we steeds meer vragen over ‘wat zeggen de academici hierover’. Om deze reden zijn we gestart met een database ‘vakliteratuur‘. Door steeds te kijken wat we in de praktijk ervaren en de vakliteratuur te lezen houden we ons zelf scherp.

De leerlijnen worden op steeds meer scholen ingezet en zorgen voor nieuwe vragen. Dekt de methode wel deze doelen? Hoe lang zet je de leerling op de versnelde leerlijn en ga je over op een reguliere leerstoflijn? Door deze vragen te stellen hebben we de kans om te leren van elkaar te leren.

Sinds november hebben we een nieuwe tool ‘de LOWAN zelfscan‘. Deze is er op gericht het goede gesprek over kwaliteit te voeren, intern in het team met het bestuur. Ik ben erg benieuwd wat de opbrengsten hiervan zijn en hoe we deze tool gaan door ontwikkelen.

Fluctuatie en organisatie

De in- en uitstroom van leerlingen en het onvoorspelbare hiervan hoort bij de doelgroep. Dit betekent dat we hier in onze organisatie rekening mee moeten houden. Ervaring heeft geleerd dat een regionale samenwerking met verschillende partners zich hier goed voor leent.

Een aantal mooie voorbeelden illustreren dit. In Utrecht waar het samenwerkingsverband de kartrekker is van een meerjarige visie op hoe ze het onderwijs organiseren voor leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn. In Amsterdam zijn verschillende schoolbesturen die samen met de UvA werken aan een professionaliseringstraject voor leerkrachten die nieuw in Nederland zijn. Tot slot op de studiedag van 6 november vertelde Yolanda Groen bevlogen over regionale samenwerking in Den Bosch.

Samenwerking op regionaal niveau zorgt er voor dat elke partner meebeweegt en meedenkt met de zaken die nodig zijn, hierdoor kan de school zich bezig houden met onderwijs.

In gesprek

Met de groeiende diversiteit in teams was er behoefte aan steun in gesprekken. Begin 2023 brachten we opnieuw het ‘Goed gesprek pakket‘ onder de aandacht. Het is mooi te horen dat gesprekken tot nieuwe inzichten leiden, en die weer bijdragen aan een inclusievere omgeving voor leerlingen.

Ook als LOWAN werken we samen, zowel intern als extern. We zijn momenteel met 7 teamleden die zich landelijk inzetten en 10 werkgroepleden. Groei van teamleden betekent ook opnieuw bekijken wat we wel en niet doen, en hoe we dit doen. Mooie gesprekken die hebben geleid tot een infographic.

Ik kijk terug op heel veel mooie herinneringen in 2023, goede gesprekken en ben trots op de groei van ons als veld. Ik wens jullie hele fijne laatste schooldagen in 2023. Hopelijk dagen met iets minder moeten en meer ontmoeten. Om ons weer met hart en ziel in te kunnen zetten in 2024 wens ik jullie een goede vakantie/ oplaadtijd! Ik zie jullie weer graag online of fysiek in 2024!

Lieve groet,

Marieke Postma
Voorzitter LOWAN-PO

Welk boek of artikel heeft jou geïnspireerd?

Verschillende werkgroepleden, expertisedelers en de landelijke adviseurs delen hun favoriete boek of artikel van 2023 graag met je. Wil jij ook vakliteratuur onder de aandacht brengen? Dan kun je het door jou gelezen of geschreven boek, artikel of onderzoek met ons delen.

Bekijk het overzicht

Deel deze pagina