main-logo
Nieuws
Voorlezen

Nieuws

Staat van het Onderwijs 2023

Op naar duurzame regionale samenwerking rondom nieuwkomers

10 mei publiceerde de Inspectie van het Onderwijs (vanaf nu: inspectie) de ‘Staat van het Onderwijs’. De inspectie publiceert deze rapportage jaarlijks. Als LOWAN-PO kijken we natuurlijk specifiek wat de inspectie signaleert over het nieuwkomersonderwijs.

TOV: Verschraald aanbod en uitzondering kwetsbare doelgroep
De inspectie gaf aan dat er een grote toename is van nieuwkomers (<1 jaar in NL) in het onderwijs. Ze signaleren dat er niet altijd een onderwijsplek is voor deze leerlingen. Verspreid over Nederland zijn er diverse TOV’s (Tijdelijke Onderwijs Voorzieningen) gestart, deze TOV’s zijn specifiek voor Oekraïense leerlingen. De inspectie constateert dat het doelgericht onderwijs in deze TOV’s nog niet goed is gerealiseerd. Op het moment dat een TOV een sterke link heeft met een bestaande nieuwkomersvoorziening dan is dat goed voor de kwaliteit van de TOV’s.  De inspectie uit hun zorgen over de uitzondering van juist deze kwetsbare doelgroep. In een TOV ontvangen juist deze leerlingen die een grote afstand hebben tot hun Nederlandse leeftijdsgenoten een verschraald aanbod.

Zorgen om veiligheid GLO leerlingen
Uit onderzoek van de inspectie op de 5 gezinslocaties voor uitgeprocedeerde asielzoekers blijkt dat veiligheid en onderwijs geen vanzelfsprekendheid zijn voor kinderen en jongeren die verblijven op gezinslocaties (asielzoekerscentra voor uitgeprocedeerde gezinnen). Dit komt doordat ze vaak lang in gezinslocaties verblijven (meer dan 3 jaar), vaak moeten verhuizen (elke verhuizing leidt tot een onderbreking van het onderwijs), de gezinslocaties voor een structureel gevoel van onveiligheid zorgen en de scholen niet kunnen voldoen aan hun wettelijke taak rond burgerschap (de leerlingen zijn niet gelijkwaardig aan andere burgers in de samenleving). Daardoor wordt de ononderbroken ontwikkeling van kinderen en jongeren geschaad.
Meer informatie omtrent veiligheid in GLO

Door fluctuatie kwaliteit van nieuwkomersonderwijs onder druk
De inspectie signaleert dat er veel fluctuatie is in het nieuwkomersonderwijs (groei en krimp). Deze fluctuatie is inherent aan de situatie in de wereld. Vaak heeft hectiek, zowel bij groei en krimp, de overhand. De inspectie roept op tot behoud van expertise en kwaliteit ten aanzien van het nieuwkomersonderwijs. Zij adviseren om het nieuwkomersonderwijs regionaal te organiseren.
Boekje Sardes: Organiseren van regionaal nieuwkomersonderwijs

Samenwerking tussen inspectie en LOWAN
Al jarenlang hebben wij een intensieve samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs.  We buigen ons over vragen ‘wat is kwaliteit?’ en ook ‘hoe krijgen en behouden we kwaliteit in het nieuwkomersonderwijs?’.
Op 10 mei werd ook een digitaal magazine gepubliceerd met daarin een duo-interview tussen Miriam Baltussen (inspecteur) en Marieke Postma (voorzitter LOWAN-PO).
Duo-interview met inspecteur en LOWAN

 

Naar site inspectie: Staat van het Onderwijs

Deel deze pagina