main-logo
Nieuws
Doorstroom

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

Schakelcoaches PO en VO in Groningen

2023 LOWANPO 0770 940x370 1

Het Expertisecentrum Anderstaligen Groningen (ECAG) zet schakelcoaches in om de doorstroom naar de vervolgschool soepel te laten verlopen. Daarmee bouwen zij aan duurzame expertise voor onderwijs aan anderstalige leerlingen. Na de inzet van één jaar is het positieve effect al waarneembaar.

Schakelcoaches PO

De coaches worden ingezet als schakel tijdens de overgang van een taalschool/-klas naar een reguliere basisschool. Dit gebeurt door middel van een vaste aanpak waarin ruimte is voor het leveren van maatwerk.

Voordat de nieuwkomersleerling doorstroomt en start op de reguliere basisschool heeft de schakelcoach contact met de intern begeleider van de reguliere basisschool. Samen maken ze een plan voor de eerste 20 weken, om de doorgaande lijn die is ingezet in de taalschool-/klas voort te zetten.

Ondersteuning in de klas

In de eerste 20 weken komt er een budget/schakelarrangement vrij om een onderwijsassistent in te zetten. De nieuwe school kan de onderwijsassistent dan bijvoorbeeld 3 keer 20 minuten per week inzetten om de leerling te ondersteunen. De schakelcoach heeft hierbij een adviserende rol.

De onderwijsassistent wordt ingezet voor pre-teaching van de lessen in de klas en voor het voortzetten van de inhaalslag die bij de taalschool is ingezet. Daarnaast krijgt de leerkracht advies over hoe lesopdrachten aangepast of versterkt kunnen worden, zodat de nieuwkomersleerling mee kan doen in de met de lessen.

Stimulans tot scholing

Ook krijgt de ontvangende basisschool een training of scholing aangeboden, trainingen georganiseerd door de schakelcoach of andere professionals, zoals een incompanyscholing.  Tot nu toe lijkt de voorkeur uit te gaan naar de bijeenkomsten georganiseerd door de schakelcoaches zelf, omdat deze volgens het werkveld laagdrempelig, praktisch en direct toepasbaar zijn en minder tijd vragen.

Toekomstdroom

Het nu al positieve effect is dat er veel onwetendheid in het reguliere basisonderwijs is weggenomen. Nog voor volgend schooljaar wil het ECAG werken met een jaaragenda, zodat reguliere scholen de informatieve bijeenkomsten over onderwijs aan nieuwkomers alvast kunnen agenderen. De toekomstdroom is dat de bijeenkomsten straks niet meer nodig zijn, omdat dan de kennis en ervaring ook in het reguliere onderwijs ligt.

ECAG binnen het VO

De ambulant begeleiders van het ECAG binnen het VO werken -alleen dit schooljaar nog- net even anders. Vanaf volgend schooljaar gaan ook zij werken met een schakelarrangement om docenten in het VO te voorzien van informatie over wat anderstalige leerlingen nodig hebben.

Ondersteuning doorstroomadvies VO

Het ECAG beschikt over een doorstroomoverzicht van welke leerlingen vanaf de Internationale Schakelklas (ISK) doorstromen naar het VO. Daardoor kunnen zij tijdig inzetten op ondersteunen in een goede doorstroom naar het VO. Door middel van de informatie van de ISK-docenten en de TOA-toetsen -die geïnterpreteerd worden vanuit een nieuwkomersperspectief- geven zij inzicht aan de VO-school wat een passend doorstroomadvies is. Het ECAG heeft een goed beeld van welke VO-school het beste kan voorzien in de onderwijsbehoeften van desbetreffende leerling. Helaas ligt daar ook het knelpunt. De VO-scholen zijn vol en werken met loting voor alle leerlingen die doorstromen naar het VO. Dit zorgt er op dit moment helaas voor dat niet alle nieuwkomers in de school met de gewenste expertise terecht komt.

Ondersteuning VO

Nieuwkomersleerlingen die doorstromen naar het v(s)o kunnen in het nieuwe schooljaar d.m.v. het schakelarrangement ondersteuning krijgen op het gebied van pre-teaching, voorbereiding toetsen, huiswerkbegeleiding, oefenen leerstrategieën en coaching m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling op het gebied van zelfvertrouwen en gewenning aan het Nederlandse schoolsysteem.

Samenwerking

Hoe deze extra ondersteuning tot stand is gekomen, heeft alles te maken met het jarenlang lobbyen, het hard maken voor deze doelgroep en een samenwerking tussen de besturen, gemeente en het samenwerkingsverband.

Meer weten?

Meer informatie op de website van het Expertisecentrum Anderstaligen Groningen (ECAG).

Deel deze pagina