main-logo
Nieuws
Kwaliteit

Nieuws

Alle nieuws uit het primair onderwijs

Problemen bij onderwijs aan nieuwkomers? Meld het bij de Inspectie van het Onderwijs

Hoor je dat leerplichtige kinderen niet naar school kunnen? Zie je dat leerlingen worden gepest of gediscrimineerd? Of signaleer je andere problemen bij het onderwijs aan nieuwkomers? Meld het bij de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie houdt toezicht op de onderwijskwaliteit van scholen. Daarbij is het belangrijk dat zij meldingen ontvangt als zaken niet goed gaan. Daarom de oproep aan jou als onderwijsprofessional: zie je problemen bij het onderwijs aan nieuwkomers? Meld het dan bij de onderwijsinspectie.

Weinig meldingen over scholen voor nieuwkomers

De meeste scholen voor nieuwkomersleerlingen zijn in beeld bij de inspectie. Helaas heeft zij niet altijd scherp hoe het op die scholen gaat met de veiligheid voor de leerlingen en de onderwijskwaliteit. De inspectie krijgt weinig meldingen over scholen voor nieuwkomers. Ze vermoedt dat er meer problemen zijn dan er gemeld worden. Het feit dat veel leerplichtige nieuwkomersleerlingen niet naar school kunnen gaan geeft hier alleen al reden voor.

Hoe melden?

Voor nieuwkomersouders kan het lastig zijn om een melding te maken bij de inspectie. Vaak weten zij de weg naar de inspectie niet te vinden en er kan sprake zijn van een taalbarrière. Niet alleen ouders maar ook andere betrokkenen bij het onderwijs (schoolpersoneel, gemeenten, leerplichtambtenaren, COA) kunnen meldingen doen. Jij dus ook. De inspectie waardeert het zeer als u een melding maakt van problemen die je signaleert.

Wil je iets melden?

Meldingen zijn belangrijk voor het inspectietoezicht

Meldingen geven een indicatie van wat zich afspeelt in de schoolorganisatie. Dat kan van belang zijn voor het toezicht op de onderwijskwaliteit. Zeker bij meldingen over de veiligheid van leerlingen is dat het geval. Op grond van meldingen kunnen inspecteurs in gesprek gaan met (het bestuur van) de school, afspraken maken of besluiten om onderzoek te doen. In zo’n onderzoek gaan we na of de onderwijskwaliteit voldoende is.

Goed om te weten: de onderwijsinspectie behandelt geen individuele klachten. Het is aan scholen, besturen en klachtencommissies om een klacht in behandeling te nemen. De inspectie wijst melders de weg naar de (wettelijke verplichte) klachtenprocedure van een school.

Toezicht op onderwijs voor nieuwkomers

De onderwijsinspectie houdt toezicht op het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Wil je meer weten over het onderwijs aan nieuwkomers?

Vertrouwensinspecteurs

Als er sprake is van een vermoeden van seksueel misbruik (zedenmisdrijven), seksuele intimidatie, psychisch of fysiek geweld (waaronder pesten), discriminatie en radicalisering kun je bij de onderwijsinspectie ook een speciaal team van vertrouwensinspecteurs raadplegen. Zij zijn van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0900-1113111. De vertrouwensinspectie is bedoeld voor alle onderwijssectoren.

Deel deze pagina